Interne kontroller - Advanced

Løft de interne kontroller i din virksomhed til næste niveau. Få indsigt i udfordringerne med identificering og evaluering af risici, afdækning af risici med behørige kontroller og prioritering af interne kontroller ud fra en cost-benefit betragtning. Desuden berøres emnerne forankring af interne kontroller, kommunikation, vedligeholdelse og overvågning i forhold til risici og kontroller. 

Succes med interne kontroller er stærkt afhængig af en effektiv implementering, løbende opfølgning og vedligeholdelse – især når virksomheden løbende oplever mange ændringer. Fokus gennem kurset er derfor især på forankring af kontroller i organisationen og etablering af en risiko- og intern kontrol-kultur, der understøtter den situation, som virksomheden befinder sig i.

Gennem kurset vil du få mulighed for at gøre dig dine egne erfaringer med identificering, evaluering og håndtering af risici og prioritering af intern kontrol-tiltag via et interaktivt læringsspil. 

Vi tilbyder også kurset Interne kontroller - Essential

 

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

 

Udbytte 

Efter kurset har du fået viden om og metoder til at besvare følgende spørgsmål:

 • Har din virksomhed et effektivt system/en effektiv metode for opfølgning på risici og overvågning af kontroller?
 • I hvor stor grad er interne kontroller forankret i virksomheden – er der en stærk risiko og intern kontrol-kultur?
 • Oplever medarbejdere interne kontroller som en naturlig del af deres daglige arbejde?
 • Har virksomheden tilpasset kontrolmiljøet i forhold til ændringerne i virksomheden?

 

Indhold 

 • Overordnet introduktion til COSO’s opdatering af begrebsrammen for interne kontroller
 • Risikoidentifikation og prioritering som udgangspunkt for arbejdet med interne kontroller
 • Læringsspillet ”Årshjul for interne kontroller™”, som du kan relatere til din egen hverdag
 • Optimering af kontrolindsatsen
 • Identificering af ”nye” muligheder for besvigelser som følge af ændringer mv.
 • Forankring og integration af interne kontroller
 • Skabelse af intern kontrol-kultur
 • Overvågning af interne kontroller.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet ledelsen samt den ansvarlige for økonomi, controlling og compliance i større og mellemstore organisationer, fx CEO, CFO, compliance manageren eller business controlleren. Desuden er kurset relevant for interne revisorer, interne proceskonsulenter, fuldmægtige o. lign., også i offentlige institutioner.

Kurset kvalificerer som 8 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer. Læs mere om SR-Update her.