Interne kontroller - Essential

Effektiv styring af risici i en virksomhed kræver effektive interne kontroller. Det er uanset om det er lovgivningsbestemt eller ej. Gennem kurset opnår du en basis forståelse for formålet med interne kontroller, og hvordan de linker til virksomhedens mål og identificerede risici.

Dette kursus lærer dig at evaluere effektiviteten af de interne kontroller i din virksomhed. Du lærer at identificere risici, kortlægge og dokumentere forretningsgange og kontroller, herunder hvad der karakteriserer ”gode” interne kontroller. Samtidig får du indblik i metodikker til at sikre, at de interne kontroller er effektive og behørigt afdækker identificerede risici. Der lægges vægt på risici, som relaterer sig til finansiel rapportering, herunder særligt fokus på manglende funktionsadskillelse og besvigelser.


Som overbygning til dette kursus udbyder vi Interne kontroller - Advanced.

 

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Priserne er ekskl. moms.

Udbytte 

Efter kurset har du fået viden om og redskaber til at besvare følgende spørgsmål:

  • Hvad karakteriserer ”gode” interne kontroller?
  • Hvordan evalueres effektiviteten af din virksomheds interne kontroller – og er de optimale i forhold til virksomhedens mål og identificerede risici?

 

Indhold - Lovkrav, COSO, test og dokumentation

  • Lovkrav og interne kontroller
  • COSO-begrebsrammen og praktisk anvendelse heraf (best practice)
  • Evaluering af risici
  • Dokumentation af forretningsgange og kontroller
  • Særlige forhold vedrørende besvigelser
  • Vurdering af effektiviteten af kontrollers design
  • Test af kontrollers effektivitet
  • Funktionsadskillelse – organisatorisk og systemmæssig.

 

Målgruppe

Kurset er målrettet den ansvarlige for økonomi, controlling, compliance og intern revision i mellemstore og større organisationer, fx økonomidirektøren/-chefen, controlleren, compliance manageren eller den interne revisor. Kurset er relevant for både private virksomheder og offentlige institutioner.

Kurset kvalificerer som 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer. Læs mere om SR-Update her.