Moms for kreditorbogholderiet

Kurset er for dig, der til dagligt håndterer momsen ved køb af varer og ydelser fra indenlandske og udenlandske leverandører, kurset giver dig grundig indsigt i de gældende regler på området.

Samtidig berøres den generelle ret til momsfradrag samt for en række særlige udgifter, hvor der enten er begrænset eller ingen ret til momsfradrag.

Herunder vil der også være fokus på de særlige indberetningsforpligtelser, der gælder ved indkøb fra udlandet.
Endvidere omhandler kurset retten til momsfradrag for forskellige virksomheds- og udgiftstyper. Herunder fokuseres der på en række særlige udgifter såsom repræsentation og visse personalegoder. I den sammenhæng ses der også nærmere på mulighederne for momsrefusion i udlandet. Ligeledes vil reglerne om viderefakturering af udgifter og udlæg blive gennemgået.   

Sammen med kurset Moms for debitorbogholderiet gives der et samlet overblik over de problemstillinger, som virksomheder bliver konfronteret med ved handel med udlandet (køb og salg). Vi udbyder også en hel række af kurser til bogholdere. Se vores andre momskurser i højresiden og alle bogholderikurser her.
 

50 % kollegarabat

Vi tilbyder 50% kollegarabat ved tilmelding nr. 2 og flere. Bemærk at tilmeldingerne skal foretages samtidig, og kollegarabatten kan ikke kombineres med andre rabatter.
 

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

 

Udbytte 

På kurset vil du:

 • Få et grundigt indblik i momsreglerne ved køb af varer og ydelser fra ind- og udland.
 • Få kendskab til forskellige købsfakturaer med og uden moms.
 • Få en forståelse af de generelle betingelser for retten til momsfradrag.
 • Få et nærmere kendskab til udgifter med begrænset eller ingen fradragsret.
 • Opnå viden om reglerne for viderefakturering af udgifter og udlæg.
 • Høre om mulighederne for momsrefusion i udlandet.
 • Høre nærmere om evt. registreringsrisici ved fx etablering af et fjernlager i udlandet.

Ved deltagelse på kurset modtager du vores publikationer Momsvejledning og Afgiftsvejledning.

 

Indhold 

 • Køb af varer og ydelser fra leverandører i andre EU-lande.
 • Import af varer og ydelser – køb fra 3. lande.
 • Indenlandske køb af varer og ydelser.
 • Håndtering af fakturaer med dansk, udenlandsk eller ingen moms.
 • Generelt om momsfradrag for forskellige virksomhedstyper.
 • Momsfradrag for særlige udgifter – fx sponsorater, hotel, biler, restaurant mv.
 • Momsrefusion.
 • Viderefakturering og udlæg.
 • Konteringsinstrukser.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til bogholdere, controllere mv., som til dagligt håndterer momsen i relation til virksomhedens indkøb af varer og ydelser fra ind- og udland.
 

Publikationer

Ved deltagelse på kurset modtager du vores publikation Momsvejledning.

Vores publikation Afgiftsvejledning kan du downloade.