Kursus i moms for kreditorbogholderiet

Kurset i moms for kreditorbogholderiet er for dig, der til dagligt håndterer momsen ved køb af varer og ydelser fra indenlandske og udenlandske leverandører og som ønsker en grundig gennemgang af de gældende regler på området.

På kurset vil de generelle regler vedrørende ret til momsfradrag blivebelyst indgående, og dervil specielt være fokus på særreglerne for visse typer af udgifter, herunder udgifter til repræsentation og visse personalegoder, hvor der er visse lovmæssige begrænsninger i fradragsretten. Endvidere vil der også blive set nærmere på muligheden for momsrefusion i udlandet.

Kurset har desuden fokus på særlige indberetningsforpligtelser i forhold til køb fra udlandet, og der gives endvidere et overblik over reglerne om viderefakturering af udgifter og potentielle problemer i forhold til udlæg.

Sammen med kurset "Moms for debitorbogholderiet" samt "Moms ved handel med udlandet" får kursusdeltageren et samlet overblik over de problemstillinger, som virksomheder kan møde i forskellige købs- og salgssituationer, herunder i forbindelse med handel med udlandet.

Se også vores øvrige kurser til bogholdere i højresiden.
 
 

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

 Afholdelsen den 16. april 2015 i Hellerup er udsolgt.

 

Udbytte 

På kurset vil du:

 • Få et grundigt indblik i momsreglerne ved køb af varer og ydelser fra ind- og udland.
 • Få kendskab til forskellige købsfakturaer med og uden moms.
 • Få en forståelse af de generelle betingelser for retten til momsfradrag.
 • Få et nærmere kendskab til udgifter med begrænset eller ingen fradragsret.
 • Opnå kendskab til reglerne for viderefakturering af udgifter og udlæg.
 • Høre om mulighederne for momsrefusion i udlandet.
 • Høre nærmere om evt. registreringsrisici ved fx etablering af et fjernlager i udlandet. 

Indhold 

 • Køb af varer og ydelser fra leverandører i andre EU-lande.
 • Import af varer og ydelser – køb fra 3. lande.
 • Indenlandske køb af varer og ydelser.
 • Håndtering af fakturaer med dansk, udenlandsk eller ingen moms.
 • Generelt om momsfradrag for forskellige virksomhedstyper.
 • Momsfradrag for særlige udgifter – fx sponsorater, hotel, biler, restaurant mv.
 • Momsrefusion.
 • Viderefakturering og udlæg.
 • Konteringsinstrukser.

 

Målgruppe

Kurset henvender sig til bogholdere, controllere mv., som til dagligt håndterer momsen i relation til virksomhedens indkøb af varer og ydelser fra ind- og udland.
 

Publikationer

Ved deltagelse på kurset modtager du vores publikation Momsvejledning.

Vores publikation Afgiftsvejledning kan du downloade.