Kursus i moms ved handel med udlandet

Kurset er en udvidet gennemgang af de problemstillinger, som virksomheder bliver stillet over for, når de handler med virksomheder i udlandet. Dag 1 fokuserer på handel med varer, mens vi på dag 2 fokuserer på handel med ydelser.

Der er således tale om en uddybelse af området i forhold til kurserne Moms for kreditorbogholderiet og Moms for debitorbogholderiet.

 

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Priserne er ekskl. moms.

Udbytte - få styr på momsreglerne ved international handel

På kurset vil du:

 • Få et grundigt indblik i reglerne om handel med varer på tværs af landegrænser.
 • Få et grundigt indblik i reglerne om handel med ydelser på tværs af landegrænser.
 • Få et overblik over reglerne for leverancer til ikke-momsregistrerede og private, herunder også reglerne for fjernsalg.
 • Høre nærmere om registreringsrisici, herunder formalia og praksis.
 • Få større viden om muligheder og regler for momsrefusion.

Indhold - varer og ydelser

 • Varesalg til og varekøb fra andre EU-lande.
 • Varesalg til og import af varer fra lande uden for EU.
 • Eksportmomsordningen.
 • Momsrefusion.
 • Momsregistrering i udlandet.
 • Trekantshandel og kædehandler.
 • Installering og montering af varer i udlandet.
 • Overførsel af varer til udlandet.
 • Salg til private her og i andre lande.
 • Køb og salg af ydelser over landegrænser.
 • Fast forretningssted (moms).
 • Indberetningsforpligtelser.

Målgruppe

Medarbejdere, som har at gøre med international handel i deres hverdag.

Kurset i moms og international handel svarer til 16 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer. Læs mere om SR-update.

Publikationer

Ved deltagelse på kurset modtager du vores publikation Momsvejledning.

Vores publikation Afgiftsvejledning kan du downloade.