Kursus i moms og lønsumsafgift i den finansielle sektor

De aktiviteter, som den finansielle sektor beskæftiger sig med, behandles helt specielt i forhold til moms og lønsumsafgift. Dette giver mange udfordringer med bl.a. korrekt håndtering af momsfradrag og momsafregning på grund af aktiviteternes kompleksitet, samt at retspraksis er under løbende udvikling.

På dette kursus afklarer vi relevante problemstillinger og går i dybden med de gråzoner, der opstår både i den daglige håndtering af moms og lønsumsafgift og på et mere overordnet plan. Derudover giver vi et overblik over konsekvenserne af nye regler og retspraksis, som er relevante for den finansielle sektor.

Kursets indhold kan opdeles i to sektioner. Om formiddagen vil vi have fokus på håndtering af moms- og lønsumsafgift i det daglige, blandt andet gennemgår vi opgørelse af momsfradragsprocenten, herunder allokering af momsbelagte omkostninger samt gennemgang og opgørelse af lønsumsafgiftsgrundlaget. Henover eftermiddagen vil vi forholde os til ny retspraksis, konsekvenserne for jeres virksomhed og eventuelle optimeringsmuligheder.

Inkluderet i kursusgebyret er muligheden for en times efterfølgende rådgivningssession. Denne rådgivning vil have fokus på optimeringsmuligheder, risikoafdækning i forhold til din specifikke virksomhed og bør ske med deltagelse af relevante beslutningstagere fx økonomidirektøren eller CFO.
Med denne løsning giver vi mulighed for en uforpligtende drøftelse af jeres specifikke problemstillinger og ser mulighederne for et eventuelt samarbejde herom.


Sted Dato Varighed Pris Bestil

Priserne er ekskl. moms.

 

Udbytte - regler, opdatering og optimeringsmuligheder

 • Indsigt i moms og lønsumsafgiftsområdet for finansielle virksomheder.
 • Faglig opdatering på eksisterende og kommende tiltag, herunder optimeringsmuligheder.
 • Forståelse af baggrunden og brugen af reglerne for håndtering af moms- og lønsumsafgift.
 • Opdatering på ny udvikling inden for moms- og lønsumsafgiftsområdet.
 • Overblik over relevante optimeringsmuligheder på moms og lønsumsafgift.
 • Identifikation af risici og input til risikoafdækning i forbindelse med moms og lønsumsafgift.
 • En times gratis rådgivning af din virksomhed inden for moms og lønsumsafgift.

 

Indhold - moms og lønsumsafgift i finansielle virksomheder

Moms

 • Momsbehandlingen af finansielle virksomheders kerneydelser.
 • Momspligtig omsætning i finansielle virksomheder.
 • Grænsen mellem momspligtig og momsfri omsætning.
 • Optimering af den momsmæssige situation for finansielle virksomheder.
 • Outsourcing, fællesregistrering og koncerninterne transaktioner.
 • Handel på tværs af grænser.
 • Momsfradrag.
 • Gennemgang af momsfradragsreglerne, herunder opgørelse af den delvise fradragsret.
 • Risici.
 • Hvad sker der på området? Herunder gennemgang af nyeste retspraksis.

Lønsumsafgift

 • Hvem betaler lønsumsafgift?
 • Hvad betales der lønsumsafgift af?
 • Hvornår betales der lønsumsafgift?
 • Optimering af lønsumsafgiften.
 • Hvad sker der på området?

 

Målgruppe

Kurset i Moms og lønsumsafgift er målrettet den finansielle sektor. Kurset henvender sig primært til medarbejdere og ledere i økonomi- og regnskabsafdelinger samt til medarbejdere i skatteafdelinger og HR-afdelinger, som skal håndtere moms og lønsumsafgift i deres arbejde.

 

Kurset svarer til 6,5 timers efteruddannelse for statsautoriserede revisorer. Læs mere om SR-update