Workshop om offentligt-privat samarbejde

Bliv klogere på, hvad der gemmer sig af muligheder og udfordringer bag alternative former for offentligt-privat samarbejde herunder OPP, OPS, ESCO, L548-selskaber og koncessionsaftaler. Denne workshop giver dig grundigt indblik i en række forskellige former for offentligt-privat samarbejde, og hvad de hver især kan bruges til. Fokus for undervisningen er, hvordan sådanne processer gennemføres.

Undervisere med stor erfaring i at rådgive kommuner, regioner og staten giver en struktureret indføring i, hvordan man som offentlig myndighed både får sine krav og ønsker opfyldt og samtidigt sikrer markedets interesse.
Undervisningen er bygget om omkring konkrete cases, og du vil således få håndgribelige værktøjer til håndtering af typiske problemstillinger.
 

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Prisen er ekskl. moms.

 

Udbytte

 • Indblik i de forskellige muligheder/former for offentligt-privat samarbejde
 • Forståelse af, hvilke former der passer til hvilke behov
 • Indblik i, hvordan et offentligt-privat samarbejde kan/skal struktureres
 • Indblik i, hvad der er af opmærksomhedspunkter i forskellige former for offentlig-privat samarbejde
 • Information om de problemstillinger andre offentlige myndigheder møder i forbindelse med offentligt-privat samarbejde, og hvordan de kan løses
 • Indblik i de forskellige finansieringsmuligheder
 • Indblik i opmærksomhedspunkter i forbindelse med strukturering af udbudsprocesserne – herunder valg af udbudsprocedure samt udformning af udbudsmateriale
 • Forståelse af forholdet mellem forskellige former for offentligt-privat samarbejde og de kommunale og regionale rammevilkår i form af anlægslofter, servicelofter, deponering.

 

Indhold

 • Offentligt-Private Partnerskaber (OPP)
 • Offentligt-Private selskaber (L548-selskaber)
 • Koncessionsaftaler
 • Planlægning af udbudsproces
 • Totaløkonomisk vurdering
 • Egnethedsvurdering
 • Regler vedr. kontrolbud
 • Alternative finansieringsmuligheder
 • Strukturering af teknisk dialog
 • Deponeringsregler.

 

Målgruppe

Målgruppen er især kommuner og regioner, som ønsker at arbejde konkret med offentligt-privat samarbejde. Det kan både være repræsenter fra udbudsafdelingerne eller specifikke forvaltninger, der står foran et nyt projekt, hvor nye former for offentligt-privat samarbejde kunne være en mulighed.