Det mener vores kursister

PwC underviser hvert år mere end 1.200 kursister. Læs her, hvad kursisterne har sagt om deres personlige udbytte.

 

IFRS Navigator

"Kurset gav mig redskaber til at håndtere nye opdateringer, som har stor betydning for min virksomheds regnskabsaflæggelse."

Rikke Strate-Jensen, Financial Controller, Group Finance og tidligere deltager på IFRS Navigator

Relevante links:

Strategisk forretningsudvikling

"Kurset gav mig nogle stærke redskaber og konstruktive modeller, som styrker min tilgang til de udfordringer jeg møder til dagligt både som virksomhedsejer og bestyrelsesformand. Et kursus med relevante caseeksempler og en god dynamik mellem underviser og kursister."

Kenneth Grunow, Virksomhedsejer og bestyrelsesformand og tidligere deltager på Strategisk forretningsudvikling

Relevante links:

Strategisk forretningsudvikling

"En meget dygtig formidler, med en erfaring som gjorde dialogen omkring spørgsmål og svar til kursisterne yderst troværdig."

Tina Eisenhardt, Erhvervskonsulent og tidligere deltager på Strategisk forretningsudvikling

Relevante links:

It-sikkerhedsstyring

"En god allround brush-up på vigtige emner og aktuel viden. Kurset har givet mig nye værktøjer, som gør at jeg kan simplificere og effektivisere ellers komplicerede processer."

Carsten Pomiklo, Contract & Security Manager og tidligere deltager på It-sikkerhedsstyring

Relevante links:

IFRS-uddannelsen

"Fremragende redegørelse for standarderne suppleret med illustrerende opgaver."

Kristian Pallesen, Funktionschef og tidligere deltager på IFRS

Relevante links:

Årsregnskabsloven

"Var helt klart svære emner for undertegnede, da jeg ikke har den fornødne uddannelse bag mig, men det var lærerigt og helt igennem passende i forhold til kursusbeskrivelsen."

Mette Juel, Bogholder og tidligere deltager på Årsregnskabsloven i praksis

Relevante links:

Effektiv debitorstyring

"Kurset i effektiv debitorstyring var et rigtig godt kursus med en god blanding af grundlæggende teori, praksis, kompetent undervisning og ikke mindst engagerede kursister fra hele landet.
Kurset gav masser af mulighed for at udveksle erfaringer på kryds og tværs på baggrund af det gennemgåede stof, og man blev dermed inspireret til alternative tilgange til debitorstyringen."

Mette Juelsgaard Langhoff, Controller og tidligere deltager på Effektiv debitorstyring

Relevante links:

Interne kontroller

"God balance tidsmæssigt mellem emner, undervisning og cases. Gode og korte cases."

Dan Meincke, Ledende revisor og tidligere deltager på Interne kontroller - Essentials

Relevante links:

Værdiansættelse

"Jeg har fået et rigt udbytte af denne workshop og er blevet styrket i min tilgang til de udfordringer, jeg arbejder med. En rigtig god "hands-on" workshop med konkrete modeller og cases."

Thomas Egholm Olsen, Business Development Manager og tidligere deltager på Værdiansættelse

Relevante links:

Excel for økonomifunktionen

"Kurset har givet mig nogle fundamentale og vigtige redskaber, som letter mit arbejde med afstemning og rapportering. Desuden er kursusmaterialet lettilgængeligt og af en rigtig god kvalitet."

Helle Gudumlund, Administrationschef og tidligere deltager på Excel for økonomifunktionen

Relevante links:

Financial controlling

"Jeg synes, det var et godt og meget relevant kursus. Underviseren var professionel og samtidig god til at skabe en god stemning med plads til humor."

Dorte Kruchov Stausholm, Controller og tidligere deltager på Financial Controlling

Relevante links:

Moms for kreditorbogholderiet

"Jeg havde en super god kursusdag hos PwC. Kursets faglighed levede fuldt ud op til mine forventninger, og forholdene var helt i top."

Rikke Worm Mortensen, Controller Assistant og tidligere deltager på Moms for kreditorbogholderiet

Relevante links:

SR-Update

"SR-Update giver en god og struktureret opdatering af det seneste nye inden for regnskab, skat og revision.
Samtidig er der rig mulighed for at møde tidligere kolleger fra revisionsbranchen."

Jack Skov, CFO, Statsautoriseret revisor og tidligere deltager på SR-Update

Relevante links:

Udstationering af medarbejdere

"Begge moduler gav en god og klar formidling af gældende regler og god praksis på området. Kurserne har været med til at øge fokus på dele af ud- og indstationeringsprocessen, så vi sikrer vores internationale kollegaers forhold på bedst mulig vis."

Vibeke Salling, HR Coordinator og tidligere deltager på Udstationering af medarbejdere - Essential og Advanced

Relevante links:

Tansfer pricing - Essential

"Kurset gav et godt overblik over Transfer Pricing-reglerne, og samtidig var det rigtig godt, at der var dialog og en masse praktiske spørgsmål. I det hele taget gav kurset en masse ekstra i forhold til bare at læse vejledninger mv. - eksemplerne fra det virkelige liv var gode!"

Jens Noe, Controller og tidligere deltager på Transfer Pricing - Essential

Relevante links:

Udvidet bogholderi og regnskab

"Der blev lagt et godt niveau, som var til at forstå. En meget levende underviser som kunne holde mig fanget hele dagen."

Gitte Thomsen, Regnskabsmedarbejder og tidligere deltager på Udvidet bogholderi og regnskab

Relevante links: