SR-Update: Grundmodul

Vi sikrer, at du opnår viden om den seneste udvikling og tendenser inden for regnskab, revision/erklæring og skat på det årlige grundmodul. Ud fra kravet om, at al efteruddannelse skal ligge inden for revisors erklæringsvirksomhed, sætter vi hver gang de aktuelle og mest relevante emner på agendaen.

Vi afvikler grundmodulet over to dage, hvor du får rig mulighed for at diskutere og erfaringsudveksle med andre statsautoriserede revisorer ansat uden for revisionsbranchen. Vores kursus er bygget op på en unik platform med masser af opgaver og tid til diskussion.

Indholdet på grundmodulet bliver opdateret for hver afholdelse.

Bemærk: Undervisningen er fra kl. 9 til ca. kl. 19 begge dage.

Sted Dato Varighed Pris Bestil

Priserne er ekskl. moms.

 

Indhold på SR-Update

Indholdet på grundmodul svarer til:

  • Regnskab - 8 timer
  • Revision/erklæring - 8 timer
  • Skat - 4 timer

 

Skræddersy din SR-efteruddannelse

Grundmodulet SR-Update dækker årligt 20 timer af den tvungne fordeling på 60 timer, som du skal opnå over treårsperiode. For den resterende efteruddannelse er fordelingen inden for regnskab, revision/erklæring og skat valgfri, dog skal 30 timer bidrage til din specialisering. 

 

Spar op til 3.000 kr. pr. tilvalgsmodul

Tilmeld dig til særlig pris. Vi tilbyder tilvalgsmodulerne til en fast pris på 3.990 kr. pr. kursusdag, når du tilmelder dig tilvalgsmoduler samtidig med SR-Update. Noter koden "SR-Update" under bemærkninger eller kontakt os for en videre dialog om dine SR-tilvalgsmoduler.

 

Dokumentationskrav

Reglerne om efteruddannelse stiller specifikke krav til dokumentation for efteruddannelse, herunder dokumentation for kursusindhold og -deltagelse samt krav om elektronisk indrapportering til Revireg. Den enkelte person skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene til efteruddannelse er opfyldt.

Når du deltager i vores grund- og tilvalgsmoduler, sikrer vi, at du modtager den tilstrækkelige dokumentation, i form af et kursusbevis, ved de enkelte kursers afslutning. Hvis du har deponeret din beskikkelse, skal du gemme dokumentationen til evt. fremtidig registrering i revireg.

Læs mere om kravene til efteruddannelse hos Erhvervsstyrelsen

 

Kursusansvarlig

Martin Lunden, Partner, statsaut. revisor