SR-Update: Tilvalgsmodul

Få tilstrækkelig efteruddannelse som statsautoriseret revisor

Med udgangspunkt i et bredt udvalg af temaer og specialer tilbyder vi dig en række tilvalgsmoduler, som supplement til din efteruddannelse. Vi sikrer, at udbuddet svarer til efteruddannelse ved at efterleve kravet om, at indholdet af kurserne skal være relevant for revisors erklæringsvirksomhed.

Med udgangspunkt i din virksomhed og din rolle kan du skræddersy din personlige efteruddannelse. Du vælger netop de kurser, som har størst relevans for din hverdag. Udbuddet af tilvalgsmoduler vil være i konstant forandring i takt med udviklingen inden for regnskab, revision og erklæringer samt skat. Du kan til en hver tid se de aktuelle udbud af tilvalgsmoduler her på siden.

Du skal inden for en treårig periode kunne dokumentere 60 timers efteruddannelse inden for tilvalgsmodulerne.

Vi tilbyder også e-learnings inden for IFRS, hvor du kan opnå op til 32 timers efteruddannelse inden for regnskab. Læs mere om IFRS e-learnings.

 

Kurser, der tæller som SR-efteruddannelse:

Grundmodulet SR-Update dækker årligt 20 timer af den tvungne fordeling på 60 timer, som du skal opnå over treårsperiode. For den resterende efteruddannelse er fordelingen inden for regnskab, revision/erklæring og skat valgfri, dog skal 30 timer bidrage til din specialisering. Tilmeld dig SR-Update.
 

Revision/erklæring - i alt 40 timer

Regnskab - i alt 57 timer

Skat - i alt 56 timer

 

Spar op til 3.000 kr. pr. kursus

Tilmeld dig til særlig pris. Vi tilbyder tilvalgsmodulerne til en fast pris på 3.990 kr. pr. kursusdag, når du tilmelder dig tilvalgsmoduler samtidig med SR-Update. Noter koden "SR-Update" under bemærkninger eller kontakt os for en videre dialog om dine SR-tilvalgsmoduler.

 

Dokumentationskrav

Reglerne om efteruddannelse stiller specifikke krav til dokumentation for efteruddannelse, herunder dokumentation for kursusindhold og -deltagelse samt krav om elektronisk indrapportering til Revireg. Den enkelte person skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene til efteruddannelse er opfyldt. 

Når du deltager i vores grund- og tilvalgsmoduler, sikrer vi, at du modtager den tilstrækkelige dokumentation, i form af et kursusbevis, ved de enkelte kursers afslutning. Hvis du har deponeret din beskikkelse, skal du gemme dokumentationen til eventuel fremtidig registrering i Revireg.

Læs mere om kravene til efteruddannelse hos Erhvervs- og selskabstyrelsen

 

Kursusansvarlig

Martin Lunden, partner, statsautoriseret revisor