SR-Update: Tilvalgsmodul

Få tilstrækkelig efteruddannelse som statsautoriseret revisor

Med udgangspunkt i et bredt udvalg af temaer og specialer tilbyder vi dig en række tilvalgsmoduler, som supplement til din efteruddannelse. Vi sikrer, at udbuddet svarer til efteruddannelse ved at efterleve kravet om, at indholdet af kurserne skal være relevant for revisors erklæringsvirksomhed.

Med udgangspunkt i din virksomhed og din rolle kan du skræddersy din personlige efteruddannelse. Du vælger netop de kurser, som har størst relevans for din hverdag. Udbuddet af tilvalgsmoduler vil være i konstant forandring i takt med udviklingen inden for regnskab, revision og erklæringer samt skat. Du kan til en hver tid se de aktuelle udbud af tilvalgsmoduler her på siden.

Du skal inden for en treårig periode kunne dokumentere 60 timers efteruddannelse inden for tilvalgsmodulerne. 

E-learnings, der tæller som SR-efteruddannelse

Vi tilbyder e-learnings i både moms og IFRS, som bidrager til din SR-efteruddannelse. Med vores IFRS e-learnings kan du opnå op til 32 timers efteruddannelse inden for regnskab, og med vores moms e-learnings kan du opnå op til 10,35 timers efteruddannelse i Skat. Læs mere om og bestil e-learnings

Kurser, der tæller som SR-efteruddannelse

Grundmodulet SR-Update dækker årligt 20 timer af den tvungne fordeling på 60 timer, som du skal opnå over en treårsperiode. For den resterende efteruddannelse er fordelingen inden for regnskab, revision/erklæring og skat valgfri, dog skal 30 timer bidrage til din specialisering. 

Tilmeld dig SR Update: Grundmodul.
 

SR Update: Tilvalgsmoduler

Vi tilbyder en række tilvalgsmoduler, så du kan skræddersy din frie og specialiserede efteruddannelse efter dine behov og interesser.

Revision/erklæring

Regnskab

Skat

Spar op til 3.000 kr. pr. kursus

Tilmeld dig til særlig pris. Vi tilbyder tilvalgsmodulerne til en fast pris på 3.990 kr. pr. kursusdag, når du tilmelder dig tilvalgsmoduler samtidig med SR-Update. Noter koden "SR-Update" under bemærkninger eller kontakt os for en videre dialog om dine SR-tilvalgsmoduler.

Dokumentationskrav

Reglerne om efteruddannelse stiller specifikke krav til dokumentation for efteruddannelse, herunder dokumentation for kursusindhold og -deltagelse samt krav om elektronisk indrapportering til Revireg. Den enkelte person skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene til efteruddannelse er opfyldt. 

Når du deltager i vores grund- og tilvalgsmoduler, sikrer vi, at du modtager den tilstrækkelige dokumentation, i form af et kursusbevis, ved de enkelte kursers afslutning. Hvis du har deponeret din beskikkelse, skal du gemme dokumentationen til eventuel fremtidig registrering i Revireg.

Læs mere om kravene til efteruddannelse hos Erhvervs- og selskabstyrelsen

Kursusansvarlig

Martin Lunden, Partner, statsaut. revisor