Efteruddannelse for statsautoriserede revisorer: SR-Update

Er du statsautoriseret revisor, men arbejder du uden for revisionsbranchen? Med dette kursustilbud sikrer du dig tilstrækkelig efteruddannelse til at bevare din godkendelse.

Tilmeld dig i dag

Vi har bygget uddannelsen op som to moduler.
Læs mere her, hvor du også kan tilmelde dig:

Hvad er kravene, for at jeg kan beholde min godkendelse?

På en treårig periode skal du kunne dokumentere din deltagelse i 120 uddannelsestimer på master-niveau inden for revision/erklæring, regnskab og skat.

Det er et krav, at din efteruddannelse fordeles sådan:

Efteruddannelse med relevans for revisors erklæringsvirksomhed Timer
Revision/Erklæring 24
Regnskab 24
Skat 12
Tvungen fordeling af timer 60
Timer inden for emner svarende til din specialisering (eks. intern revisionschef skal bruge disse på revisionsområdet) 30
Timer til valgfri fordeling indenfor revision/erklæring, regnskab og skat 30
Samlet krav til efteruddannelsestimer over en treårig periode 120

Vores efteruddannelsesprogram for statsautoriserede revisorer ansat uden for revisionsbranchen bringer dig på forkant med udviklingen og sikrer dig den mest målrettede efteruddannelse, som skaber værdi for dig og din virksomhed.

Dokumentationskrav til efteruddannelsen er opfyldt

Reglerne om efteruddannelse stiller specifikke krav til dokumentation for efteruddannelse, herunder dokumentation for kursusindhold og -deltagelse samt krav om elektronisk indrapportering til Revireg. Den enkelte person skal til enhver tid kunne dokumentere, at kravene til efteruddannelse er opfyldt.

Når du deltager i vores grund- og tilvalgsmoduler, sikrer vi, at du modtager den tilstrækkelige dokumentation, i form af et kursusbevis, ved de enkelte kursers afslutning. Hvis du har deponeret din beskikkelse, skal du gemme dokumentationen til evt. fremtidig registrering i revireg.

Læs mere om kravene til efteruddannelse for statsautoriserede revisorer hos Erhvervsstyrelsen.

Læs mere og tilmeld dig

Vi har opbygget efteruddannelsen i to moduler.

Kursusansvarlig på efteruddannelsen

Martin Lunden, Partner, statsautoriseret revisor.