Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Ny vejledning om indberetning af årsrapporter

27 maj 2016

Ny vejledning til indsendelsesbekendtgørelsen om elektronisk indberetning af årsrapporter.

Fondes konsolideringsfradrag

26 maj 2016

Nu har skatteministeren fremsat ændringsforslag til lovforslaget om fondes mulighed for at opnå konsolideringsfradrag. Lovforslaget forventes vedtaget den 2. juni 2016.

Deltag i PwC’s Cybercrime Survey 2016

25 maj 2016

Hvilke slags hændelser har din virksomhed oplevet i relation til cyberkriminalitet? Og hvilke forhold mener du vil udgøre de største trusler for din virksomhed i relation til cyberkriminalitet i fremtiden? Præg debatten, vær med til at skabe indsigt, og modtag det samlede resultat ved at deltage i PwC’s Cybercrime Survey 2016.

Ny revisorlov er vedtaget uden unødig overimplementering

19 maj 2016

Den nye revisorlov er netop vedtaget og får virkning fra 17. juni 2016. PwC er tilfreds med, at regeringens mål om at undgå en overimplementering af EU-reglerne er lykkedes, selvom det også vurderes, at loven medfører en række øgede omkostninger og byrder for erhvervslivet, uden at revisionskvaliteten højnes.

Industri 4.0: Bliv klar til den digitale fremtid

18 maj 2016

Ifølge PwC’s undersøgelse Industry 4.0 er digitale kompetencer nødvendige for at sikre fremtiden. Det kræver tid og et stærkt fokus at udvikle disse kompetencer, og det er vigtigt at tage ét skridt ad gangen. Men der skal handles hurtigt for ikke at tabe terræn i forhold til konkurrenterne. Følgende seks trin har været afgørende for de succesrige virksomheder, vi har undersøgt.

IFRS news - maj 2016

13 maj 2016

Seneste IFRS news fra PwC

Nyt om skatteregler for medarbejderaktier

12 maj 2016

Folketinget har den 12. maj 2016 vedtaget lovforslaget (L 149 B), der (gen)indfører særregler for beskatning af medarbejderaktier. Den vedtagne lovtekst er i hovedtræk lig med det forslag, der blev fremsat i marts, og nedenstående opsummering af reglernes indhold er således stort set uændret i forhold til, hvad vi tidligere har oplyst om.

Ny afgørelse om skattefri rejsegodtgørelse og hjemmekontor

12 maj 2016

En medarbejder, der arbejdede fra hjemmekontor, men jævnligt rejste til arbejdsgiverens kontor, hvor der også var en kontorplads, kunne ikke få skattefrie rejsegodtgørelser.

Rusland fortsætter processen med at indføre BEPS initiativer

12 maj 2016

Det russiske Finansministerium har for nylig sendt et lovforslag om indførelse af regler for land for land-rapportering i Rusland i offentlig høring. Kravene er i det store og hele i overensstemmelse med OECD’s anbefalinger for Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) initiativet.

Indberetning og erklæring om markedsførte elektriske produkter for 2015

12 maj 2016

Producenter og importører af elektriske produkter skal indberette mængden af markedsførte produkter. Indberetningen skal ofte følges af en erklæring fra revisor. Fristen for erklæring er den 31. maj 2016.

Hvordan navigerer virksomheder bedst i nutidens risikolandskab?

10 maj 2016

Betydningen af at kunne respondere på og udnytte de risici, der opstår og samtidig kunne udvise en høj grad af robusthed mod risici er afgørende for at sikre langsigtet vækst i virksomhederne, viser en ny undersøgelse fra PwC.

Temaserie om erhvervsdrivende fonde – udfordringer med den nye lov

03 maj 2016

Den nye lov for erhvervsdrivende fonde har på en række områder ændret forholdene for erhvervsdrivende fonde, efter at loven trådte i kraft den 1. januar 2015.

Bestyrelsesevaluering i erhvervsdrivende fonde

02 maj 2016

Bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond kan anvende Komitéen for god Fondsledelses anbefaling om en årlig bestyrelsesevaluering som et effektivt værktøj til at foretage løbende forbedringer af bestyrelsens værdiskabende arbejde.

Sydsudan er i hyperinflation

02 maj 2016

På grund af væsentlige ændringer i det økonomiske miljø i Sydsudan, skal virksomheder, der har Sydsudanske pund som funktionel valuta, anvende IAS 29 ”Financial Reporting in Hyperinflationary Economies”.

Præsentation af Cash-pool ordninger

02 maj 2016

IFRS Interpretations Committee (IC) har udsendt retningslinjer for, hvornår virksomheder kan modregne balanceposter i overensstemmelse med IAS 32, når de i koncernforhold anvender en cash-pool ordning.

Ny vejledning om virksomheders håndtering af ATP-pligten

29 apr 2016

Den nye vejledning støtter virksomheders håndtering af både arbejdsgiver- og lønmodtagerbidrag til ATP for medarbejdere, der enten arbejder uden for Danmark eller udenlandske medarbejdere, der kommer til Danmark for at arbejde.

EU-Kommissionen fremsætter nyt forslag om land for land-rapportering

19 apr 2016

EU-Kommissionen fremsatte den 12. april 2016 et forslag om land for land-rapportering. Forslaget indebærer, at land for land-rapporter ikke blot skal indgives til SKAT, men også offentliggøres for omverdenen.

Nyt register for reelle ejere - næsten alle virksomhedstyper rammer

18 apr 2016

Som følge af EU's 4. hvidvaskdirektiv har Folketinget 1. marts 2016 vedtaget lov om etablering af et register for virksomheders reelle ejere, jf. lov nr. 262 af 16. marts 2016.

Publikationer om ny leasingstandard, IFRS 16, og særlige udfordringer for shipping-virksomheder og kommunikationsvirksomheder

18 apr 2016

Den nye leasingstandard, IFRS 16, der træder i kraft for regnskabsår, der begynder 1. januar 2019 eller senere, får betydning for alle leasingtagere. PwC har udsendt en publikation, som giver en overblik over, hvilke konsekvenser standarden får for regnskabsaflæggelsen.

Læs PwC’s seneste IFRS-nyheder

18 apr 2016

PwC’s seneste IFRS-nyheder.