Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Årets Ejerleder 2016 – Ejerlederanalyse

24 okt 2016

Analysen af de dygtigste ejerledere i Danmark er afsæt for konkurrencen om at blive Årets Ejerleder 2016. PwC analyserer ca. 4.000 ejerledede virksomheder ud fra offentlige regnskabstal.

Forudbestil PwC’s afgiftsvejledning for 2017

18 okt 2016

Du kan allerede nu forudbestille PwC’s afgiftsvejledning for 2017

Hardball fra SKAT – moms og fast ejendom

17 okt 2016

SKAT udsendte fredag udkast til to nye styresignaler vedrørende moms og fast ejendom. De to styresignaler er i tråd med den seneste skærpede praksis fra SKAT, men fra vores vinkel indeholder de flere betænkelige forhold.

Moms på kortgebyrer – får vi afregnet moms af alt det, vi skal?

17 okt 2016

Selvom momshåndtering på kort- og andre betalingsgebyrer blev ændret for efterhånden et par år siden, så oplever vi, at sælgere ikke får faktureret gebyret rigtigt. Har du styr på momsen på kort- og andre betalingsgebyrer?

Momsregistreret i Norge? Så skal du være OBS på ændringer fra 1. januar 2017

17 okt 2016

Er I momsregistreret i Norge? Så er der ændringer på vej fra årsskiftet, som I skal kende til.

Lovforslag om godtgørelse af elafgift for forlystelser (L25 2016)

14 okt 2016

Skatteministeren har netop fremsat lovforslag om, at forlystelser fremover kan få godtgørelse af elafgifter efter de almindelige godtgørelsesregler.

Lovforslag om indberetning af afgiftsgodtgørelse til SKAT (L29 2016)

14 okt 2016

Virksomheder, der benytter sig af afgiftsgodtgørelse af afgifter på energiprodukter, skal indberette tilbagebetalingsbeløb til SKAT, der overstigerEUR 500.000 om året.

Transfer Pricing og land for land-rapporteringen

14 okt 2016

Nyt lovforslag skal understøtte indsatsen mod skatteunddragelse

IFRS regnskabstjekliste for 2016

14 okt 2016

IFRS regnskabstjekliste for 2016

Definition af en leasingaftale - webcast

14 okt 2016

Den nye leasingstandard, IFRS 16 – leasing, introducerer en ny regnskabsmæssig behandling af leasingaftaler, der får stor betydning for særligt leasingtagere.

Seneste IFRS news fra PwC

14 okt 2016

I PwC’s IFRS news fra september/oktober

Lovforslag om skillelinjen mellem sambeskatningsindkomst og konkursindkomst (L 25 2016)

13 okt 2016

Selskaber, som er under konkursbehandling, skal ikke indgå i sambeskatning. Alligevel har delårsindkomstopgørelser fra konkursramte datterselskaber kunne medtages i sambeskatningen på grund af afgørelser fra Landsskatteretten. Dette ændres nu.

Lovforslag om opgørelse af kooperationsbeskattede selskabers formue (L25 2016)

13 okt 2016

Kooperationsbeskattede selskabers aktier, som tidligere blev værdiansat i overensstemmelse med formueskattekursreglerne, skal nu værdiansættes til den skattemæssige indre værdi.

Lovforslag om livsforsikringsselskabers fradrag for særlige bonushensættelser (L25 2016)

13 okt 2016

Genindførelse af hjemmel til fradrag for særlige bonushensættelser

Lovforslag om fonde og brancheforeningers fradrag for visse uddelinger reduceres (L27 2016)

13 okt 2016

Fradrag for ikke almennyttige uddelinger ophæves med virkning fra og med 5. oktober 2016 Regeringen har den 5. oktober 2016 fremsat et lovforslag, som fjerner fondes (og brancheforeningers) fradrag for ikke almennyttige uddelinger.

Lovforslag om genindførelse af omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde mv. (L28/2016)

13 okt 2016

Skatteministeriet har nu fremsat et lovforslag, hvor det foreslås at genindføre muligheden for omkostningsgodtgørelse for selskaber og fonde. Endvidere skal en ændring af fristreglerne muliggøre klage til Folketingets ombudsmand.

Lovforslag om ændring til reglerne om skattefrie spaltninger er fremsat (L 25 2016)

13 okt 2016

Skatteministeren vil udelukke visse spaltninger fra at blive gennemført skattefrit uden tilladelse

Regeringens lovprogram for det kommende folketingsår – 2016/17

05 okt 2016

Med åbningen af Folketinget blev regeringens lovprogram for det kommende år også offentliggjort. Vi har listet de initiativer, som vedrører skatte-, moms- og afgiftsområdet.

Cybercrime Survey 2016

04 okt 2016

Danmark og cybersikkerhed: Virksomhederne er fortsat bekymrede, og ledelsen er begyndt at tage initiativ.

Flere myter om social sikring for forretningsrejsende medarbejdere

03 okt 2016

I vores seneste udgave af PwC Dialog beskrev vi 3 af de myter, som vi støder på, når danske virksomheder skal håndtere social sikring for de medarbejdere, som løbende har forretningsrejser til udlandet (indenfor EU/EØS). Emnet er højaktuelt hos myndigheder, brancheorganisationer og virksomheder.