Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Mennesket og de rette talenter er fortsat afgørende i den digitale tidsalder

17 jan 2017

Påvirkningen fra de teknologiske forandringer og geopolitisk decentralisering vil fortsætte med at forvandle verden, men i hvilken retning? Verdens topledere mødes i disse dage fra hele verden til World Economic Forum (WEF) i Davos for at diskutere verdens økonomiske udfordringer.

Project Blue Emerging Markets

17 jan 2017

Klar til vækst: Sådan gøres det finansielle system 'fit for purpose'

Mexico indfører nye regler for transfer pricing-justeringer for 2017

10 jan 2017

Den 8. december 2016 indførte de mexicanske skattemyndigheder bestemmelse nr. 3.9.1 i samleloven for 2017 vedrørende anvendelse af transfer pricing-justeringer. Den nye bestemmelse omfatter områder så som transfer pricing-justeringer, skattefradragskrav for transfer pricing-justeringer, frister for indgivelse af justeringer, mv.

Fire centrale områder, som pensionssektoren bør være opmærksom på

09 jan 2017

Pensionssektoren er i hastig udvikling, og der sker i øjeblikket en konsolidering i sektoren, som i høj grad er drevet af de øgede omkostninger ved ny regulering. Der er gang i en form for udskilningsløb, hvor der konkurreres på pris og performance.

Endnu et kapitel om kantinemomsen

09 jan 2017

SKAT tilføjer yderligere til ”the never ending story” om kantinemoms. Den 5. januar 2017 meddelte SKAT, at der skal beregnes 2,5 % i tillæg for indirekte omkostninger, hvis man anvender en ekstern operatør.

Nyt lønkrav for 2017 - arbejdstilladelser

09 jan 2017

Styrelsen for International Rekruttering og Integration har i forbindelse med ansøgning om opholds- og arbejdstilladelse ændret beløbsgrænsen på beløbsordningen fra og med 1. januar 2017.

Action 15: OECD offentliggør multilateralt instrument til implementeringen af BEPS i dobbeltbeskatningsoverenskomster

09 jan 2017

Den 24. november 2016 offentliggjorde OECD det multilaterale instrument, der skal give mulighed for effektiv implementering af en række BEPS-tiltag i eksisterende dobbeltbeskatningsoverenskomster. Instrumentet sætter samtidig en ny standard for løsning af dobbeltbeskatningskonflikter.

Regler om tynd kapitalisering i strid med EU-retten

09 jan 2017

Den 21. december 2016 afsagde EU-domstolen dom i sag C-593/14, Masco Denmark ApS og Damixa ApS mod Skatteministeriet. Domstolen fastslog med sin afgørelse, at de danske regler om tynd kapitalisering i selskabsskattelovens § 11, stk. 6 var i strid med EU-retten. Det betyder, at danske moderselskaber, der modtager rentebetalinger vedrørende lån ydet til et udenlandsk datterselskab beliggende i EU/EØS, ikke er skattepligtig af renteindtægterne, hvor det udenlandske datterselskab ikke har fradrag for den korresponderende renteudgift som følge af fradragsbeskæring.

Nye gebyrsatser 2017 – arbejdstilladelser

09 jan 2017

Ved ansøgning om opholds- og/eller arbejdstilladelse skal der betales gebyr til myndigheden. Gebyret bliver justeret en gang årligt. Der er kommet nye satser for 2017.

IFRS news fra december/januar

09 jan 2017

IFRS news december/januar

Year end reminders til årsregnskabet for 2016

09 jan 2017

Year end reminders til årsregnskabet for 2016

IFRS 9 er godkendt i EU

09 jan 2017

IFRS 9 godkendt i EU

IFRS pocketguide 2016

09 jan 2017

IFRS pocketguide 2016

Hjælpeværktøjer til udarbejdelse af årsrapporten for 2016

06 jan 2017

Hjælpeværktøjer til regnskabsafslutning og udarbejdelse af årsrapporten.

ESMA har offentliggjort prioriteringerne for regnskabskontrollen for børsnoterede virksomheder i 2016

06 jan 2017

ESMA offentliggørelse af prioriteringer for regnskabskontrol i 2016.

Regnskabshåndbogen 2017

05 jan 2017

Regnskabshåndbogen 2017 giver dig et samlet overblik over tendenser, nyheder og gældende regler inden for regnskab, selskabsskat, selskabsret samt moms og afgifter.

Skematisk oversigt over fradragsreglerne på moms

05 jan 2017

Skemaet indeholder en oversigt over almindelige udgifter, hvor der er specielle fradragsbegrænsninger, og momsen derfor ikke altid kan fradrages fuldt ud.

Momsvejledning 2017

05 jan 2017

Få her et overblik over de nyeste momsregler. Momsvejledning 2017 giver dig en praktisk guide til de danske momsregler.

Afgiftsvejledning 2017

05 jan 2017

Samlet overblik over afregning og godtgørelse af afgifter. Afgiftsvejledningen beskriver de regler, som er gældende for 2017.

Kan du dokumentere din betaling af afgift? Hvis ikke bliver bøderne højere

05 jan 2017

Bødeniveauet for de såkaldte ”colabøder” fordobles fra 1. januar 2017. Regeringen sender dermed et klart signal om, at afgifts-unddragelse ikke vil blive tolereret.