Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Se seneste nyheder herunder eller sorter på netop dit fagområde.

Troværdighed er afgørende i en verden af stigende kompleksitet

20/01/16

I disse dage er topledere fra hele verden samlet til World Economic Forum (WEF) i Davos for at diskutere verdens økonomiske udfordringer, og hvordan de kan løses. Det er ikke nogen enkel opgave i en tid, hvor de globale topledere har faldende tillid til verdensøkonomien og i stigende grad er bekymrede for trusler, der hæmmer væksten.

Nye rentesatser for restskat mv. for selskaber for indkomståret 2015

11/01/16

Restskattetillægget blev fastsat til 3,6 % for indkomståret 2015. Det svarer til en rente før skat på 4,6 %. Husk, at det nu også er muligt at indbetale frivillig acontoskat senest 1. februar 2016.

Finansieringsbidrag – Ny lov fritager visse fuldt momsfritagne virksomheder

11/01/16

Folketinget har vedtaget en lov, der fritager fuldt momsfritagne virksomheder, herunder virksomheder inden for sundhedssektoren, undervisning m.fl. for betaling af finansie-ringsbidrag i visse situationer

E-handelsvirksomhed? De særlige momsregler om portoudlæg står for fald

11/01/16

SKAT har – som noget af det første i det nye år – valgt at udsende et udkast til styresignal, som har til formål at gøre op med den såkaldte portoudlægsregel.

Ny overgangsbekendtgørelse ved implementering af ændringer til årsregnskabsloven

11/01/16

Ny overgangsbekendtgørelse ved implementering af ændringer til årsregnskabsloven

IFRS-regnskabstjekliste 2015

11/01/16

IFRS-regnskabstjekliste 2015

Modelregnskab for delårsrapporter i 2016

11/01/16

Modelregnskab for delårsrapporter i 2016

PwC’s IFRS news - januar

11/01/16

I PwC’s IFRS news fra januar

Hvordan gik det egentlig med den sky?

11/01/16

Flere og flere såvel danske som internationale virksomheder har de seneste ti år i stigende omfang set fordelene ved den kraftigt voksende vifte af cloud-baserede tjenester.

EU-domstolen tager stilling vedr. fratrædelsesgodtgørelse

08/01/16

EU-domstolen skal i 2016 tage stilling til, om også private virksomheder er forpligtede til at betale fratrædelsesgodtgørelse til medarbejdere, der kan få udbetalt en alderspension ved fratræden, men som vælger at forfølge deres erhvervsmæssige karriere.