Seneste nyheder

Vi giver dig den seneste faglige viden inden for bl.a. regnskab, selskabsskat, moms told & afgifter, strategi og teknologi.

Overblik – ændringer til årsregnskabsloven

26 sep 2016

Overblik – ændringer til årsregnskabsloven

Regeringens forsyningsstrategi

20 sep 2016

Få her et hurtigt og enkelt overblik over indholdet i regeringens forsyningsstrategi

Risikerer du toldbetaling, når virksomhedens medarbejdere o.l. tager varer og reservedele med til Norge eller andre lande uden for EU og tilbage til Danmark? Der er mulighed for at slippe for betaling af told.

20 sep 2016

SKAT kan kræve, at I skal toldangive hver gang I tager varebiler og varer med til Norge eller andre lande uden for EU, og tilbage til Danmark. Men med de rigtige dokumenter og tilladelser kan I opnå både administrative forenklinger og undgå at betale told af varebilerne og varerne.

SKAT strammer nettet…. Skylder din virksomhed afgiftskroner til SKAT for de seneste 10 år?

19 sep 2016

Landsskatteretten har for nylig udvidet SKATs adgang til at efterregulere for meget udbetalt afgiftsgodtgørelse fra 3 år til 10 år, hvis en virksomhed beregner afgiftsgodtgørelsen forkert. Er din virksomhed en af dem?

Moms i fitnesscentret – risiko for moms på holdundervisning med nyt udkast til styresignal

15 sep 2016

SKAT har i et nyt udkast til styresignal ”præciseret”, hvornår holdundervisning i såkaldte legemsøvelser kan momsfritages. Præciseringen skaber dog mere tvivl end klarhed og kan reelt være en ændring af praksis gennem årtier.

3 myter om social sikring for forretningsrejsende medarbejdere

15 sep 2016

Her kan du se, hvordan danske virksomheder skal håndtere social sikring for de medarbejdere, som løbende har forretningsrejser til udlandet (indenfor EU/EØS). Det har givet anledning til diverse retningslinjer, råd og vejledninger fra myndigheder, brancheorganisationer og i aviser.

God fondsledelse

15 sep 2016

De første erfaringer med fondenes rapportering om god fondsledelse - uddrag af undersøgelse fra PwC.

Værd at vide om de nye momsregler for digitale ydelser i Rusland

14 sep 2016

Rusland ændrer reglerne for moms på internet og digitale ydelser. De nye momsregler gælder fra 1. januar 2017. Ændringerne betyder, at udenlandske selskaber, der sælger digitale ydelser og produkter på det russiske marked, må tilpasse deres procedurer for at sikre, at de overholder de nye momsregler.

Derfor er tilsyn af intern revision vigtigt

13 sep 2016

Virksomheder og bestyrelser oplever i dag et stigende pres, når det gælder håndtering og begrænsning af risici, samtidig med at de forretningsmæssige mål skal nås. Mange revisionsudvalg vælger at få sparring og vejledning fra en intern revisionsfunktion, der fungerer som en objektiv ”insider” i organisationen. Men hvordan sikrer revisionsudvalget en øget værdi af den interne revision, og hvad er egentlig formålet med intern revision? Det sætter vi fokus på her.

CXO Magasinet #9 - Ejerleder

08 sep 2016

Kundefokusering og øgede stakeholderforventninger. Ejerledere møder nye forventninger og øget konkurrence med offensive tiltag.

Fra 1. juli 2016 skal din virksomheds afgiftsgodtgørelse indberettes, hvis virksomheden modtager mere end EUR 500.000 årligt

06 sep 2016

Hvis din virksomhed modtager afgiftsgodt-gørelse af elafgift på mere end EUR 500.000 årligt, kan du forvente et brev fra SKAT. Læs mere om indholdet nedenfor

Hvordan skaber man interesse fra udenlandske ejendomsinvestorer?

06 sep 2016

Udenlandske investorer viser stor interesse for København, hvilket bl.a. ses ved, at København er nummer fem i Europa ifølge PwC’s årlige undersøgelse (Emerging Trends). Men for at sikre de udenlandske investorers opmærksomhed, når der udbydes interessante ejendomme, skal der både en klar markedsføringsstrategi og visuelle redskaber til.

Apple har ifølge EU-Kommissionen modtaget ulovlig statsstøtte

06 sep 2016

Apple skal ifølge EU-Kommissionen betale 13 mia. EUR tilbage til den irske statskasse. Kommissionen mener, at Apple har betalt for lidt i skat på grund af to skatteaftaler, og at Apple derfor har modtaget ulovlig statsstøtte.

PwC’s Board Survey 2017

05 sep 2016

PwC’s globale CEO Survey viser, at særligt fem megatendenser vil få stor betydning for både danske og globale virksomheder i de kommende 3-5 år.

Guide til IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers”

05 sep 2016

PwC har udarbejdet en opdateret guide til IFRS 15 ”Revenue from contracts with customers”.

Nye oplysningskrav om kapitalandele i dattervirksomheder og associerede virksomheder

05 sep 2016

Ændringerne til årsregnskabsloven i 2015 har medført en lang række ændringer i reglerne om indregning og måling samt noteoplysniniger. De mange krav skal implementeres i årsrapporten 2016.

Momsen ringer ind til et nyt skoleår

02 sep 2016

Vi har de seneste år oplevet en række praksisændringer på moms- og afgiftsområdet for uddannelsesinstitutioner. Det gør det til et komplekst område, der kræver et vist fokus fra uddannelsesinstitutionerne, for at sikre en korrekt håndtering af moms og afgifter.

Paying Taxes 2016: Skattebetaling i Europa

31 aug 2016

Paying Taxes 2016 er lavet i et samarbejde mellem Verdensbanken/ IFC og PwC. Den afdækker skattesystemerne i 189 lande for kalenderåret 2014. Undersøgelsen opgør alle de skatter og afgifter, som en mellemstor virksomhed skal betale i et givent år.

Regeringens planer – Helhedsplan og finanslov 2017

30 aug 2016

Som varslet i pressen blev regeringens ”Helhedsplan – For et stærkere Danmark” offentliggjort på Statsministeriets hjemmeside d. 30. august kl. 10. Den offentliggjorte version giver et overordnet indtryk af regeringens planer. Et lidt mere detaljeret indtryk af planerne kan imidlertid fås i de to rapporter ”Et stærkere Danmark – Vækst 2016” og ”Jobreform”, som regeringen også har udsendt.

Forlystelser kan i fremtiden få godtgjort elafgift, hvis nyt lovforslag vedtages

23 aug 2016

Hvis du driver forlystelsesvirksomhed, bliver det måske snart muligt i højere grad at opnå godtgørelse på afgift af elektricitet