Direktørkontrakten

Direktørkontrakten er det centrale aftaleinstrument, der regulerer direktørens rettigheder og forpligtelser i forhold til selskabet under ansættelsen og i en periode efter dennes ophør. Det er derfor væsentligt, at bestyrelsen aktivt tager stilling til, hvilke vilkår, der skal gælde for ansættelsesforholdet ved ansættelsens begyndelse, men også løbende tager stilling til, om kontrakten skal genforhandles på visse punkter, således at direktørkontrakten til stadighed er hensigtsmæssig og understøtter forretningen.       

I artiklen redegøres bl.a. for direktørens retsstilling i forhold til øvrige medarbejdere og flere af de væsentlige temaer, man som bestyrelse bør overveje, når en direktør skal ansættes, herunder:

  • Direktørens beføjelser og pligter
  • Vederlæggelse
  • Ansættelsesforholdets ophør

 

 

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.