Rekordlavt antal børsnoteringer i teknologisektoren i fjerde kvartal af 2012

Sidste kvartal i 2012 var det værste kvartal for børsnoteringer i teknologisektoren siden 2009. Kun 8 teknologivirksomheder blev på globalt plan børsnoteret i det kvartal, hvilket er et fald på 62 % sammenlignet med samme tidspunkt sidste år, hvor 20 børsnoteringer blev gennemført. Det viser en analyse af børsnoteringer i teknologisektoren af revisions-, skatte- og rådgivningsvirksomheden PwC.

2012 startede ellers som et godt år for børsnoteringer i teknologisektoren, hvor hele 50 teknologivirksomheder blev børsnoteret inden for det første halve år. Men det var en kortvarig glæde, for i det sidste halvår af 2012 blev kun i alt 19 virksomheder børsnoteret. 2012 så derfor i alt kun 69 børsnoteringer gennemført i teknologisektoren, og 2012 er dermed det år efter finanskrisen i 2008, hvor færrest børsnoteringer i teknologisektoren blev gennemført. Til sammenligning blev der i sektoren i 2010 gennemført 109 børsnoteringer.  Teknologisektoren omfatter software og internet services og produkter samt andre IT-relaterede services og produkter.

Kina vinder indpas på USA

I 2012 er både Kina og USA de mest dominerende lande med hensyn til teknologivirksomheders børsnoteringer. Typisk har USA spillet den mest dominerende rolle, men i 2012 fordelte antallet af børsnoteringer af teknologivirksomheder sig næsten ligeligt mellem de to lande med 33 og 32 børsnoteringer i henholdsvis Kina og USA.

Kontakt os

Har du spørgsmål til undersøgelsen eller til børsnoteringer generelt, er du velkommen til at kontakte Jens Otto Damgaard, PwC’s ekspert inden for børsnoteringer. Har du spørgsmål til teknologisektoren generelt, er du velkommen til at kontakte Leif Ulbæk Hansen, PwC’s ekspert inden for teknologi og it.