Megatransaktioner sætter rekord i transport- og logistiksektor

PwC’s rapport Intersections giver dig hvert kvartal et overblik over køb og salg af virksomheder inden for den globale transport- og logistiksektor. Denne udgave omhandler 2. kvartal 2012.

Rapporten for dette kvartal viser bl.a., at:

  • antallet af mega-virksomhedsovertagelser er steget voldsomt inden for den globale transport- og logistiksektor i 2. kvartal 2012 – særligt inden for infrastruktur såsom veje og lufthavne. Dette er særligt i emerging markets i Sydamerika, såsom Brasilien. Der forventes yderligere transaktioner i Brasilien og andre emerging markets i Sydamerika, bl.a. som følge af privatiseringer
  • USA har oplevet overraskende stor vækst i både antallet af transaktioner og deres værdi
  • Eurozonen har haft et betydeligt fald i antallet af transaktioner pga. økonomisk usikkerhed - dog en stigning i antallet af transaktioner, hvis man ekskluderer transaktioner i de sydeuropæiske lande
  • aktivitetsniveauet i Europa er diversificeret og forventes fortsat at være det. I Rusland forventes fortsat transaktioner, idet transportsektoren privatiseres
  • I Kina er antallet af transaktioner aftaget - sandsynligvis som følge af forventninger om et fald i væksten og usikkerhed om finansiering. Forventningerne til fortsat vækst og pengeøkonomisk stimuli i Kina betyder dog, at transaktionsmarkedet vil udvise en betydelig aktivitet fremadrettet
  • M&A-aktivitet vokser på tværs af landegrænser.

 

Megatransaktioner er steget voldsomt

Den globale transport- og logistiksektor var særligt aktiv inden for større transaktioner i 2. kvartal 2012. Med tre megatransaktioner til i alt USD 3,7 mia. er antallet af bekendtgjorte megatransaktioner i 1. halvår 2012 næsten nået op på niveauet for de samlede megatransaktioner i hele 2011. Megatransaktionerne ses især inden for infrastruktursektoren, herunder veje og lufthavne.

Bo Schou-Jacobsen, PwC’s industrileder for transport- og logistiksektoren i Danmark, siger:

“Vi ser mange potentielle drivers for fremtidige fusioner og virksomhedsovertagelser i sektoren på trods af den fortsatte uro i Europa, mindre vækst på vigtige udviklingsmarkeder og usikkerhed om den økonomiske fremgang i USA”.

 

M&A forventes at vokse på tværs af landegrænser

I 2. kvartal 2012 var der 14 handler på tværs af landegrænser og 31 transaktioner på lokale markeder, hvilket svarer til aktiviteten i 2011. Bo Schou-Jacobsen siger:

“Den seneste tendens viser, at opkøbende virksomheder fra højtudviklede økonomier foretager flere og flere transaktioner på tværs af landegrænser, mens opkøbende virksomheder på vækstmarkeder og udviklingsmarkeder fokuserer på deres lokale markeder”.

“Denne tendens forsætter måske, da mange investorer fra de højtudviklede markeder søger efter højere afkast”.

 

Vil du vide mere om transport- og logistiksektoren?

Hvis du har spørgsmål til rapporten eller øvrige spørgsmål, er du velkommen til at kontakte PwC’s transport- og logistikekspert Bo Schou-Jacobsen.