Klimaændringer i en krisetid

Verdens største virksomheder investerer i reduktion af CO2-udledning, men er deres tiltag ambitiøse nok? Carbon Disclosure Project har undersøgt, hvordan virksomhederne takler klimaændringerne midt i en krisetid.

Mere end 400 af verdens 500 største virksomheder har svaret på spørgsmål om deres strategiske fokus på klimaændringer og konsekvenserne heraf, bl.a. reduktion af CO2-udledning.

Resultatet af denne spørgeundersøgelse er rapporten ”Carbon Disclosure Project (CDP) Global 500 2012”. Rapporten giver en værdifuld indsigt i, hvordan virksomhederne agerer i en usikker verden. De vigtigste konklusioner er, at:


1. Klimaændringerne er på ledelsens dagsorden
96 % af virksomhedernes ledelse er opmærksomme på klimaændringerne. På trods af den økonomiske recession er klimaændringer dermed stadigvæk på ledelsens dagsorden.


2. Langsigtet modstandsdygtighed
Erhvervslivet står over for en meget usikker periode med afdæmpet vækst og svingende råvarepriser. Samtidig bliver virksomhederne presset af deres aktionærer og den seneste tids ekstreme vejr- og naturfænomener til at vise langsigtet modstandsdygtighed.  Dette har øget deres forståelse for tidsrammen for de fysiske risici, som følger af klimaændringerne.


3. Kortsigtede tiltag for CO2-reduktion
Virksomhederne fortsætter med at investere i reduktion af CO2-udledningen. Disse investeringer er dog typisk kortsigtede, omkostningsreducerende tiltag, som vedrører energi- eller ressourceeffektivitet mere end langsigtede investeringer i teknologi for at opnå lav CO2-udledning.


4. Mål for CO2-reduktion mangler ambitioner
Selvom 82 % af virksomhederne har sat mål for reduktion af CO2-udledningen, er disse mål på ingen måde ambitiøse nok til at leve op til regeringernes mål om at begrænse den globale opvarmning til 2 °C. Ud fra de nuværende prognoser skal landene reducere CO2-udledningen med 4 % pr. år inden 2020. Gennemsnittet af de langsigtede faste mål blandt de adspurgte virksomheder ligger kun på en reduktion omkring 1 % pr. år


5. Regeringernes fokus er på økonomisk vækst
Regeringerne har holdt fast i deres ambition om at takle klimaændringerne, men i 2012 har deres fokus været rettet mod økonomisk vækst.


Birgitte Mogensen, PwC’s CSR-ekspert udtaler:
Danmark er en af de nationer i verden, der udleder flest drivhusgasser per indbygger. Et langsigtet mål om mindst 90 % reduktion i 2050 i forhold til 1990 er ordene i regeringens tanker om en ny dansk klimalov. Og på den korte bane mod 2020 er regeringens mål at reducere CO2 udledningen med 40 %. Derved ville Danmark kunne holde sig indenfor de internationale mål i begrænsning af global opvarmning. Men det kræver at også landbrug, transport og individuel boligopvarmning er med til at bidrage den rigtige vej. Her er en dansk udfordring. De gode resultater fra reduktion af CO2 emissioner fra elforbruget kan ikke løfte hele byrden. Selvom det går rigtig godt med elforbruget, hvor 40% nu er dækket via vedvarende energi.
 
 

Kontakt os

Har du spørgsmål til rapporten eller til CSR generelt? Så er du velkommen til at kontakte Birgitte Mogensen, PwC’s ekspert i CSR-strategi og -rapportering.