M&A i vedvarende energi slår nye rekorder

Virksomhedshandel inden for vedvarende energi – vind, sol og biomasse – er steget med 40 % siden sidste år. Se den seneste udgave af PwC’s årlige globale analyse af M&A inden for vedvarende energi, ”Renewables Deals”.
 

Vind- og solenergi overhaler vandkraft

Værdien af virksomhedshandler er steget med 40 % fra USD 38,2 mia. i 2010 til en rekord på USD 53,5 mia. i 2011. Sol-, vind- og energiudnyttelse har i den forbindelse for første gang overhalet vandkraft som den drivende værdi af de store handler. Én ud af tre handler blev sidste år foretaget inden for solenergi, og sektorens samlede værdi af handler er steget fra USD 10,2 mia. til USD 15,8 mia.
 

Spekulationer om a-kraft giver et grønt skub

Mange lande har genovervejet brugen af a-kraft i deres nationale energistrategi efter Fukushima-ulykken. Det har givet et ekstra skub og skabt fremgang for handler, særligt inden for sol- og energiudnyttelsessektorerne. Værdien af handler i disse to sektorer er næsten fordoblet på et år, og samlet udgør de langt størstedelen (79 %) af stigningen på USD 15,3 mia. i den samlede værdi af handler inden for vedvarende energi.
 

Tro på at den grønne bølge fortsætter

Birgitte Mogensen, rådgiver inden for vedvarende energi, udtaler:

“Antallet af indgåede handler inden for vedvarende energi og energiudnyttelse stiger i takt med, at sektoren udvikler sig. Et forsat højt antal handler og rekordhøje værdier af handler afspejler en modning af sektoren. Tendensen er endnu mere bemærkelsesværdig set i lyset af usikkerheden på markedet og den politik, regeringerne fører for vedvarende energi. Vi tror, at der fortsat vil være et betydeligt antal handler på mellemlang sigt.”
 

Modent marked med vokseværk

Prisfald på solceller gør solenergi mere økonomisk, og på nogle markeder nærmer prisen sig priserne på el. Pensions- og forsikringsfondes indtræden på markedet - især investeringen på USD 1,3 mia. i offshore vindenergi i Danmark foretaget af danske pensionsselskaber - bekræfter tendensen mod et mere modent marked, samt skabelsen af et sekundært marked, hvor aktiver sælges for anden eller tredje gang. Men rapporten advarer om, at sektoren står over for betydeligt vokseværk.
 

Pres på omkostninger fører til få globale aktører

Birgitte Mogensen udtaler:

“Amerikanske og europæiske producenter er ved at være under omkostningspres. Og de er ikke alene. Nogle kinesiske producenter står også over for stor gæld og pres fra konkurrenterne. Der er betydelig overkapacitet i Kina. Resultatet er sandsynligvis en række sammenlægninger inden for og mellem de ledende producenter i USA, Tyskland og Kina, som vil føre til færre men større globale aktører.”
 

Store aktører vil slå sig sammen

Samtidig med, at vi kan forvente et mindre antal globale aktører på solenergimarkedet, så er en konsolidering blandt de større aktører inden for vindenergisektoren sandsynlig. Birgitte Mogensen udtaler:

“I takt med at offshore vindenergiprojekter bliver større og større, bliver behovet for en stærk ”balance”, der kan støtte teknologien, mere og mere vigtig. Dette øger mulighederne for en skelsættende sammenslutning i år mellem aktører fra et eller flere af landene i Asien og Stillehavsområdet, Europa og Nordamerika.”
 

M&A vil fortsætte på trods af krisen

Den fortsatte usikkerhed om krisen i eurozonen vil ifølge rapporten gøre handelsforholdene for 2012 meget mere besværlige. En dybere krise ville uden tvivl dæmpe handelslysten yderligere, men Birgitte Mogensen, udtaler, at usikkerheden på markedet ikke nødvendigvis vil blokere for store handler:  

“Man kan ikke bare gå ud fra, at den rigtige strategi er at holde sig ude af markedet i håb om, at tingene bliver bedre. Muligheden for yderligere destabilisering på hjemmemarkedet eller på mellemstatsligt niveau kan ikke udelukkes, men hvis en handel er strategisk høj og af stor betydning for forretningen – og fokus ikke er alene kortsigtet værdiskabelse, så vil parterne stadigvæk føle, at den er værd at gennemføre på de rette betingelser.”
 

Kontakt os

Har du spørgsmål om vedvarende energi og virksomhedshandel inden for branchen, så er du velkommen til at kontakte os til et uforpligtende møde. Se kontaktdetaljer i højre hjørne.