Få verificeret din tilslutning til UN Global Compact

I forbindelse med prækvalifikation til statens udbud stilles der nu krav til virksomhedernes tilslutning til FN's 10 principper for en bæredygtig udvikling (UN Global Compact). Det kan PwC hjælpe med.

Det er frivilligt at tilslutte sig UN Global Compact. Tilslutningen indebærer, at virksomheden hvert år skal udarbejde en rapport til offentliggørelse hos FN (kaldet COP-rapporten), om hvilke initiativer der er taget i virksomheden for at understøtte de 10 principper. FN forlanger hverken verifikation eller revisionspligt i forhold til COP-rapporten. Men i stigende omfang stilles der krav om verifikation fra forretningspartnere og offentligheden generelt.

Kontakt PwC - så sørger vi for at verificere din COP-rapport.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.

Din lokale revisor og rådgiver bidrager til nyhedsbrevet