Overregulering er en trussel mod vækst

81 % af toplederne i det internationale bank- og kapitalmarked anser overregulering for en trussel mod vækst. Sådan lyder konklusionen af PwC’s seneste brancherapport om bank- og kapitalmarkedet.

Toplederne i bank- og kapitalmarkedet er tyngede af den økonomiske og lovgivningsmæssige usikkerhed. Men de anerkender vigtigheden af investering i talent, innovation og strategiske alliancer i deres stræben efter at opretholde lønsomhed og langsigtet vækst.

Sådan lyder konklusionen af brancherapporten ”Reigniting growth in a tough market - Key findings in the Banking and Capital Markets sector”, der er baseret på PwC’s 15. årlige Global CEO Survey. Hovedbudskaberne af brancherapporten er:

  • 81 % af toplederne i bank-og kapitalmarkedet anser overregulering som en trussel for vækst
  • 60 % af toplederne ser muligheder ved investering i vækstlandene
  • 64 % af toplederne satser på innovation som en del af deres fremtidige vækstpotentiale
  • Mere end 40 % af toplederne mener, at mangel på kvalificeret arbejdskraft er en trussel mod vækst, og at det bliver sværere at rekruttere og fastholde gode folk i deres branche.

Hvad betyder dette for dig?

Michael Laursen, ekspert i rådgivning inden for bank- og kapitalmarkedet, udtaler:

”Baseret på PwC’s daglige kontakt til en stor andel af de danske pengeinstitutter er det min opfattelse, at mange danske pengeinstitutter oplever væsentlige ufordringer dels som følge af den generelle usikre økonomiske situation og dels som følge af usikkerheden omkring kommende regelstramninger.

Sidstnævnte kom også til udtryk på den netop afholdte Dansk Aktiemesse i Århus, hvor Claus E. Petersen, adm. direktør i Den Jyske Sparekasse og formand for foreningen af Lokale Pengeinstitutter, i dagspressen blev citeret for følgende udsagn: ”Vi beder hverken om lettelser eller lempelser i den danske finanssektor men om arbejdsro”.

De nævnte udfordringer kan have vidtrækkende konsekvenser for institutternes forretningsmodel og strategi og ligeledes for den daglige drift bl.a. i form af fokus på øgede basisindtægter, omkostningsbesparelser, administrative byrder m.v.”
 

Fastholdelse af vækst er en udfordring

Mere end 80 % af toplederne i bank- og kapitalmarkedet anser overregulering og økonomisk usikkerhed for at være en trussel mod fortsat vækst. Mange af de adspurgte topledere tilkendegiver, at bekymringen omkring øget regulering i ligeså høj grad vedrører usikkerheden som de forventede stramninger. I takt med at ny regulering øger fundingomkostningerne stiger behovet for øget indtjening. Således forventer 60 % af toplederne, at indføre nye tiltage til omkostningsreduktioner i de kommende år.
 

Udnyttelse af de globale muligheder

Sydamerika, Asien og Afrika dominerer listen over de områder, som toplederne i bank- og kapitalmarkedet ser som mål for vækst. 60 % af toplederne i bank- og kapitalmarkedet anser de nye markeder for at være vigtigere for deres virksomheds fremtid end de højtudviklede lande.
 

Markederne åbner for innovation

Innovation er helt klart et meget vigtigt punkt på vækstdagsordenen hos toplederne i bank- og kapitalmarkedet. 64 % vil opbygge deres kapacitet inden for dette område. Digitale løsninger for samspil mellem virksomhederne og kunderne giver bl.a. mulighed for at opnå tættere kontakt til kunderne og er nu ved at blive en væsentlig differentieringsmulighed i forhold til konkurrenterne. De digitale løsninger åbner også markedet for nye aktører, selvom meget få topledere bekymrer sig om denne trussel.
 

Bekymring for mangel på talent

Mere end 40 % af toplederne i bank- og kapitalmarkedet mener, at manglen på kompetente medarbejdere særligt blandt mellemledere med stort potentiale er en trussel mod vækst, og at det bliver stadigt sværere at rekruttere og fastholde gode medarbejder i deres branche. Der er særlig mangel på kommende mellemledere, som vil være afgørende for at føre virksomhederne fremad.
 

Kontakt os

Har du spørgsmål til rapporten samt bank- og kapitalmarkedet, så er du velkommen til at kontakte os. PwC har erfarne specialister inden for rådgivning om bank- og kapitalmarkedet, som står klar til at tage en uforpligtende snak om din virksomheds behov. Se kontaktdetaljer øverst til højre.