Offentlige myndigheder: OPP er en succes

Offentlige myndigheder oplever offentlig-private partnerskaber (OPP) som succesfulde, men ressourcekrævende. Erfaringen er, at OPP kan skabe mere innovative løsninger og højne kvaliteten af de offentlige bygge- og anlægsprojekter.  

Det konkluderer en netop offentliggjort undersøgelse, som Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen har lavet i samarbejde med PwC. Undersøgelsen bygger på erfaringer fra de eksisterende 13 danske OPP-projekter.
 

Mere innovation og højere kvalitet

Ved at indgå OPP om offentlige bygge- og anlægsprojekter vurderer langt de fleste af de offentlige myndigheder, at de har opnået en række totaløkonomiske fordele blandt andet i form af mere innovative løsninger og bedre kvalitet i byggeriet.
 

Ingen budgetoverskridelser

Samtidig har størstedelen af de OPP-projekter, som er taget i brug, været klar til den aftalte tid eller tidligere, og de er gennemført uden større budgetoverskridelser. De offentlige myndigheder oplever, at samarbejdet med den private part har fungeret godt.

Ifølge Jan Hetland Møller, partner i PwC, bekræfter undersøgelsen, at argumenterne for at anvende OPP holder stik: ”Undersøgelsen viser, at der klart kan være fordele ved at anvende OPP som alternativ til traditionelle anlægsudbud. Ved at design, etablering, drift og vedligeholdelse udbydes samlet får den private part mulighed for at tænke i løsninger, der optimerer totaløkonomien. Når dette kombineres med et tildelingskriterium, hvor ”pris” på den samlede projektøkonomi ofte vægter højt, dvs. 50 % eller mere, understøtter OPP-modellen en større fokusering på totaløkonomiske løsninger”.


Tungere udbudsproces

Selvom de offentlige myndigheder oplever OPP-projekterne som succesfulde, vurderer omkring halvdelen, at de har brugt væsentligt flere ressourcer på udbudsprocessen, end de forventede.

I et offentlig-privat partnerskab varetager de private virksomheder anlæg, vedligeholdelse og løbende drift af offentlige projekter i en periode på typisk op til 25 år. De 13 danske OPP-projekter omfatter blandt andet etableringer af nye parkeringshuse, daginstitutioner og skoler. Anlægssummerne spænder fra 25 millioner kroner til over en milliard kroner.

PwC har medvirket som rådgiver ved hovedparten af OPP-projekterne i Danmark siden 2004. Har du spørgsmål til rapporten eller til OPP generelt, er du velkommen til at kontakte Jan Hetland Møller. Du finder kontaktinformation øverst til højre.
 

Kontakt

Har du spørgsmål til rapporten eller til OPP generelt, er du velkommen til at kontakte Jan Hetland Møller. Du finder kontaktinformation øverst til højre.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.