Hvad betyder EMIR for finansielle modparter?

Europa-Parlamentets og Det Europæiske Råds forordning (EU) nr. 648/2012 af 4. juli om OTC-derivativer, centrale modparter og transaktionsregistre (EMIR) trådte i kraft den 16. august 2012.

De overordnede mål med EMIR er at reducere modpartsrisici og operationelle risici samt sikre øget gennemsigtighed på derivatmarkedet. For finansielle virksomheder har EMIR en række væsentlige konsekvenser. Dem kan du læse mere om i vedlagte folder.

Har du lyst til at vide mere eller få et uforpligtende møde, er du velkommen til at kontakte os.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.