De europæiske tilsynsmyndigheders prioriteringer for regnskabskontrollen i 2013

Sammenslutningen af europæiske fondsbørstilsyn (ESMA) har offentliggjort prioriteringer for regnskabskontrollen 2013. Regnskabskontrollen foretages nationalt, for Danmarks vedkommende af det Finansielle Råd (hhv. Erhvervsstyrelsen for ikke finansielle virksomheder og Finanstilsynet for finansielle virksomheder).

Som følge af at forskellige forhold gør sig gældende i de enkelte lande, er der ikke nødvendigvis en 1:1 sammenhæng mellem ESMA’s oplistning og de områder, som den danske regnskabskontrol vil fokusere på. Der er dog ingen tvivl om, at virksomhederne skal være meget opmærksomme på udmeldingerne fra ESMA, da det må forventes, at der som minimum vil blive stillet spørgsmål til de pågældende områder, hvis Erhvervsstyrelsen eller Finanstilsynet ved den overordnede gennemgang konstaterer, at der i øvrigt er forhold, som efter det Finansielle Råds vurdering kan være fejl i behæftede.