Status på den nye standard om indtægtsførsel

IASB udsendte i november 2011 2. udkast (”Revised exposure draft”) til en ny fælles standard om indtægtsindregning.

IASB arbejder fortsat på den endelige version, der på nuværende tidspunkt forventes tidligst at få effekt fra 1. januar 2017.

I sin endelige form skal udkastet afløse en række standarder/fortolkninger, herunder IAS 18, Indtægter og IAS 11, Entreprisekontrakter. Udkastet er et led i konvergensprojektet mellem IFRS og US GAAP.

Det er vores forventning, at en endelig standard udsendes primo 2014.