Status på den nye standard om indtægtsførsel

IASB udsendte i november 2011 2. udkast (”Revised exposure draft”) til en ny fælles standard om indtægtsindregning.

IASB arbejder fortsat på den endelige version, der på nuværende tidspunkt forventes tidligst at få effekt fra 1. januar 2017.

I sin endelige form skal udkastet afløse en række standarder/fortolkninger, herunder IAS 18, Indtægter og IAS 11, Entreprisekontrakter. Udkastet er et led i konvergensprojektet mellem IFRS og US GAAP.

Det er vores forventning, at en endelig standard udsendes primo 2014.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.