Kønsmæssig sammensætning af ledelsen

I december 2012 blev der vedtaget ny lovgivning, som skal fremme ligestilling mellem kønnene i virksomheder i regnskabsklasse D og store C, samt virksomheder i den finansielle sektor, erhvervsdrivende fonde mv., statslige institutioner, statslige aktieselskaber og virksomheder indenfor den statslige forvaltning.