Modelregnskaber og tjeklister

Få inspiration til regnskabsaflæggelsen 2013

Uanset om årsrapporten aflægges i henhold til IFRS eller efter årsregnskabsloven har vi de relevante regnskabstjeklister og modelregnskaber til dig.

Se Modelregnskaber og tjeklister her!

På linket finder du:

Tjekliste til brug for præsentation efter IFRS:

  • Disclosure Checklist
  • Tjekliste med supplerende formelle krav og oplysningskrav til børsnoterede selskaber

Delårsrapporter efter IFRS:

  • Tjekliste med krav for aflæggelse af delårsrapporter efter IAS 34
  • Supplerende formelle krav og oplysningskrav til delårsrapporter

Særlige tjeklister for finansielle virksomheder:

  • Tjekliste med supplerende formelle krav og oplysningskrav til aflæggelse af årsrapport efter IFRS for finansielle selskaber
  • Tjekliste med supplerende formelle krav og oplysningskrav til aflæggelse af delårsrapport efter IFRS for finansielle selskaber
  • Tjekliste for kreditinstitutter (pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmægler selskab og investeringsforvaltningsselskab) - (FIL tjekliste)

Tjekliste til brug for præsentation efter årsregnskabsloven:

  • Download vores Excel tjekliste

Model regnskaber:

  • Model for IFRS årsrapport (modelregnskab)
  • Download vores ÅRL modelregnskab

Øvrige tjeklister for børsnoterede virksomheder

Vi opdaterer i december flere forskellige tjeklister til brug for børsnoterede virksomheder. Tjeklisterne bliver tilgængelige på vores hjemmeside, som du vil kunne se på linket øverst.