Modelregnskaber og tjeklister

Få inspiration til regnskabsaflæggelsen 2013

Uanset om årsrapporten aflægges i henhold til IFRS eller efter årsregnskabsloven har vi de relevante regnskabstjeklister og modelregnskaber til dig.

Se Modelregnskaber og tjeklister her!

På linket finder du:

Tjekliste til brug for præsentation efter IFRS:

  • Disclosure Checklist
  • Tjekliste med supplerende formelle krav og oplysningskrav til børsnoterede selskaber

Delårsrapporter efter IFRS:

  • Tjekliste med krav for aflæggelse af delårsrapporter efter IAS 34
  • Supplerende formelle krav og oplysningskrav til delårsrapporter

Særlige tjeklister for finansielle virksomheder:

  • Tjekliste med supplerende formelle krav og oplysningskrav til aflæggelse af årsrapport efter IFRS for finansielle selskaber
  • Tjekliste med supplerende formelle krav og oplysningskrav til aflæggelse af delårsrapport efter IFRS for finansielle selskaber
  • Tjekliste for kreditinstitutter (pengeinstitut, realkreditinstitut, fondsmægler selskab og investeringsforvaltningsselskab) - (FIL tjekliste)

Tjekliste til brug for præsentation efter årsregnskabsloven:

  • Download vores Excel tjekliste

Model regnskaber:

  • Model for IFRS årsrapport (modelregnskab)
  • Download vores ÅRL modelregnskab

Øvrige tjeklister for børsnoterede virksomheder

Vi opdaterer i december flere forskellige tjeklister til brug for børsnoterede virksomheder. Tjeklisterne bliver tilgængelige på vores hjemmeside, som du vil kunne se på linket øverst.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.