Lempelse af revisionspligten for selskaber i regnskabsklasse B

Ved ændring af årsregnskabsloven har det siden starten af 2013 været muligt for selskaber i regnskabsklasse B at vælge udvidet gennemgang af årsregnskabet efter en ny erklæringsstandard som alternativ til revision efter internationale standarder om revision.

Endvidere gav lovændringen mindre holdingselskaber mulighed for helt at kunne fravælge revision og udvidet gennemgang.

Beslutninger om overgang til udvidet gennemgang i stedet for en revision eller fravalg revision og udvidet gennemgang af årsregnskabet kan alene træffes på selskabets ordinære generalforsamling og med fremadrettet virkning.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.