Nu muligt at aflægge årsrapporter og delårsrapporter udelukkende på engelsk

Folketinget har netop vedtaget en lovændring, hvorefter danske virksomheder får mulighed for at aflægge årsrapport og delårsrapport udelukkende på engelsk. Hidtil har det været et ufravigeligt krav, at disse dokumenter skulle udarbejdes på dansk.


The Danish Parliament has just adopted an amendment to the act, which means that Danish enterprises are now allowed to prepare annual reports and interim reports in English only. So far, it has been an absolute requirement that such documents be prepared in Danish.

Læs her på engelsk.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.