IASB udsender høringsudkast om porteføljemæssig sikring

IASB har udsendt et diskussionsoplæg til nye retningslinjer for regnskabsmæssig afdækning på porteføljebasis.  
Ved afdækning på porteføljebasis forstås en afdækning af en gruppe af aktiver og/eller forpligtelser, således at ændringer i porteføljens dagsværdi helt eller delvist udlignes ved brug af afdækningsinstrumenter.
Tanken er, at konceptet skal kunne anvendes bredt, eksempelvis både på renterisici og råvarerisici. Den nuværende standard regulerer alene afdækning på porteføljebasis af rentemæssige risici.

Kommenteringsfristen er sat til 17. oktober 2014.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.