PwC's IFRS News April 2013

Læs blandt andet om fornyet forslag til en model for nedskrivningen af udlån, som skal indgå i den nye standard om finansielle instrumenter, IFRS 9.

Der er tale om en model der er baseret på forventet tab i stedet for den nuværende model, hvor kun faktiske tab indregnes.

Læs endvidere om de igangværende drøftelser om hvorledes diskonteringsrenten skal fastsættes på pensionsforpligtelser.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.