Lovudkast udsendt i høring om årsrapporter og delårsrapporter på engelsk og justeringer af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsen

Erhvervsstyrelsen har netop udsendt et lovforslag i høring, som omhandler danske virksomheders mulighed for at aflægge årsrapporten og delårsrapporter på engelsk. Endvidere indeholder forslaget en justering af reglerne om den kønsmæssige sammensætning af ledelsesorganerne.

Der er tale om et høringsudkast, der er udsendt til organisationer m.v., som herefter kan kommentere på udkastet. Vi forventer, at forslaget fremsættes til efteråret. Høringsfristen er den 12. juli 2013.

Der er lagt op til, at ændringerne træder i kraft pr. 1. januar 2014, læs mere her på siden.

Her er den engelske version.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.