Ny IFRS om indtægtsindregning offentliggjort

IASB og FASB har netop offentliggjort den fælles standard om indtægtsregning. Standarden kan potentielt påvirke indregning af indtægter i høj grad for en række områder, herunder:

  • Den tidsmæssige placering af ​indregningen af omsætning
  • Indregning af variabelt vederlag
  • Allokering af indtægter fra sammensatte kontrakter  
  • Indregning af ​​indtægter fra licensrettigheder
  • Kontraktserhvervelsesomkostninger.
  • Forbedrede og yderligere oplysningskrav.

Standarden træder i kraft for regnskabsår, der starter den 1. januar 2017.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.