Årsnyt 2012 - Let din regnskabsaflæggelse

I Årsnyt 2012 er samlet de vigtigste nyheder indenfor årsregnskabsloven, IFRS, børsret og selskabsret – kort sagt: 

Vi giver overblikket til regnskabsaflæggelsen

Det hele eller dele

Du kan downloade det hele samlet i en PDF eller ePub, eller du kan vælge at klikke dig ind på netop de emner, der er relevante for dig nedenfor. Har du spørgsmål eller bemærkninger, er du velkommen til at kontakte os.

Klik og se vores gode råd inden for:

Årsregnskabsloven

Aflægges årsrapport efter årsregnskabsloven, kan vores notat om typiske fejl i årsrapporter, vores tjekliste og modelregnskab bruges til at minimere fejl i årsrapporten for 2012. På det selskabsretlige område er en del bestemmelser trådt i kraft i 2012. Vi giver dig overblikket over, hvilke bestemmelser, der er tale om.

IFRS

Efter IFRS er nye standarder trådt i kraft og godkendt af EU, mens andre blot er vedtaget af IASB. Vi har lavet en oversigt, der viser dette og giver dig en tjekliste og en modelårsrapport, der kan hjælpe med at sikre overholdelsen af nye og eksisterende standarder. Herudover omtaler vi relevante Fondsrådsafgørelser i 2011 og relevante ændringer i reguleringen for børsnoterede selskaber.

Øvrige relevante forhold vedrørende 2012

Børsforhold

Andre forhold

PwC tjeklister og modelregnskaber

Få inspiration til regnskabsaflæggelsen

Specialisterne

Hvis du har behov for yderligere sparring vedrørende konkrete forhold, er du velkommen til at kontakte én af vores eksperter

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.