Opdateret udkast til ny standard om forsikringskontrakter

IASB har udsendt et opdateret udkast til en ny standard om forsikringskontrakter, som skal afløse den nuværende IFRS 4, Forsikringskontrakter.

Den nye standard vil medføre væsentlige ændringer til indregning samt præsentation af forsikringskontrakter. I forhold til det første udkast foreslås der blandt andet ændringer til indregning af tab og gevinster på forsikringskontrakter som følge af udsving i den anvendte diskonteringsfaktor. Dette foreslås nu indregnet i anden totalindkomst i stedet for over resultatopgørelsen.

Læs mere om det nye forslag i seneste udgave af Straigth Away.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.