IASB har offentliggjort forslag vedrørende måling af kapitalandele i dattervirksomheder mv efter indre værdi

IASB har offentliggjort forslag til ændring af IAS 27, der vil genindføre muligheden for at anvende indre værdi ved måling af kapitalandele i dattervirksomheder, associerede virksomheder, og joint ventures i moderselskabets regnskab.

Læs mere herom i seneste udgave af Straight Away.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.