Tema: Selskabsloven

Muligheder indenfor den nye selskabslov


Ikrafttrædelsen af den nye selskabslov giver en række nye muligheder i forhold til den tidligere aktie- og anpartsselskabslov. Vi har derfor udarbejdet en artikelserie, der giver inspiration til at overveje nogle af mulighederne i den nye selskabslov i relevante situationer.
Artikelserien vil blandt andet indeholde følgende emner og vil blive bragt i Dialog over den næste periode:


• Kapitalandele uden stemmeret
• Lovlig selvfinansiering med lån
• Bedre muligheder for køb af egne kapitalandele
• Mulighed for at udskyde indbetalingen af dele af kapitalen
• Fusion og spaltning.
 

Artikelserien indledes med en artikel om kapitalandele uden stemmeret. Disse regler er som resten af selskabsloven trådt i kraft.
 

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.