Samspil mellem IFRS Phase II og Solvency II på rapporteringsområdet

Trods den seneste udskydelse af Solvency II er der fortsat behov for at forberede sig på de kommende krav til rapportering.

Solvency II har gennem Pillar III stillet nye krav til, hvad der fremover skal rapporteres til myndigheder, hvad der skal medtages i årsrapporten, og hvad der internt skal indgå i ORSA’en.

IFRS forventes at nå IFRS Phase II i første halvdel af 2013 og vil stille yderligere krav til indhold og omfang af forsikringsselskabers rapportering.

Ved at læse vedlagte dokument kan du få inspiration til din egen forberedelse. Du kan bl.a. læse om vores tolkninger af de kommende krav og få et overblik over indholdet. Vi har medtaget et kort overblik over de væsentlige forskelle mellem IFRS Phase II og Solvency II, et eksempel på hvordan du kan tilrettelægge et projekt, der sikrer, at rapporteringen kommer rettidigt på plads samt en detaljeret gennemgang af forskelle mellem IFRS og Solvency II.

Mange selskaber anvender allerede betydelige ressourcer på løsninger til rapportering og oplever alligevel forsinkelser, høje omkostninger og en varierende kvalitet.

Vi har stor erfaring med indhold og implementering af Solvency II og IFRS, og du er velkommen til at kontakte os vedrørende fx:

  • Detaljeret gennemgang af de kommende krav i IFRS og Solvency II
  • Hvilke tilpasninger kræves for at kunne efterleve de kommende Solvency II- og IFRS-krav
  • Hvordan sikrer du, at projekter, som vedrører rapportering og data warehouse, leveres til tiden og til det aftalte budget.
Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.