Lovforslag om nye regler for opholds- og arbejdstilladelse i Grønland i forbindelse med anlægsfasen af storskalaprojekter

Grønland har i 2012 vedtaget en lov om bygge-og anlægsarbejder i forbindelse med storskalaprojekter. Loven skal fremme investeringer af særlig betydning for Grønlands udvikling. Loven fastsætter blandt andet en række krav til ansættelsesvilkår, og der er fastsat kædeansvar i loven.

I den forbindelse bliver der brug for udenlandsk arbejdskraft – særligt i anlægsfasen. Bortset fra statsborgere fra de nordiske lande skal alle have opholds- og arbejdstilladelse for at kunne arbejde i Grønland.

Sagsområdet vedrørende udlændinge- og grænsekontrol, herunder reglerne om opholds- og arbejdstilladelse, er imidlertid ikke overtaget af Grønland. Derfor lægges der nu op til en lovændring i Danmark i forbindelse med storskalaprojekterne, så der kommer til at gælde andre vilkår end efter den gældende udlændingelov i projekternes anlægsfase.

I det nye lovforslag foreslås således en særlig ordning for opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge, der har fået et tilbud om ansættelse til at udføre opgaver, som er omfattet af Grønlands lov om storskalaprojekter.

Der lægges op til, at en opholds- og arbejdstilladelse kan gives for op til et år, med mulighed for forlængelse i op til 5 år i alt. Tilladelsen dækker arbejde i storskalaprojekternes anlægsfase.

Der vil samtidig blive indført særskilte regler om gebyrbetaling ved indgivelse af ansøgningerne. I lighed med andre ansøgninger om opholds- og arbejdstilladelse vil ansøgningen først blive behandlet, når gebyret er indbetalt.

Ansøgningerne vil blive behandlet af Udlændingestyrelsen i Danmark, men vil skulle indeholde en udtalelse fra det grønlandske høringsråd “Naalakkersuisut”, som skal sikre, at ansøgerens arbejdsopgaver er omfattet af loven om grønlandske storskalaprojekter.

Udsendt maj 2014

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.