Højere skat af fri helårsbolig

Det kan fra 2013 blive dyrere for medarbejdere at have fri helårsbolig til rådighed. Såfremt medarbejderen er tilbudt vilkår om nettoløn, øges virksomhedens omkostninger.

En medarbejder, der har en fri helårsbolig til sin rådighed som personalegode, beskattes af værdi af fri bolig. Værdiansættelsen af boligen har indtil nu sædvanligvis været opgjort på baggrund af faste satser, men Skatteministeriet har netop meddelt, at de skematiske satser afskaffes med virkning fra 1. januar 2013. Værdi af fri bolig skal fremover i alle tilfælde opgøres til markedslejen, hvilket typisk vil være højere end efter de skematiske satser.

Baggrunden for ophævelsen af de skematiske satser er, at disse efter Skatteministeriets opfattelse i mange tilfælde ikke afspejler markedslejen.

Stiller du som arbejdsgiver en fri bolig til rådighed for dine medarbejdere, skal du derfor være opmærksom på, at ændringen i beskatning af fri bolig kan have stor betydning for dine medarbejdere.

Eksempel
En medarbejder får stillet en lejlighed på 95 m2 til rådighed af sin arbejdsgiver. Lejligheden ligger i København og har en månedlig markedsleje på kr. 10.000.

Medarbejderen bliver årligt beskattet af:

  • 2012 - kr. 48.905
  • 2013 - kr. 120.000

I 2013 vil medarbejderen blive beskattet af kr. 71.095 mere end i 2012. Med en marginalskat på 51,1 % betyder det en ekstra skat på ca. kr. 36.330 i 2013.

Markedslejen?

Hvis du som arbejdsgiver selv er lejer af boligen, vil din medarbejder som udgangspunkt blive beskattet af lejeudgiften.

Er du som arbejdsgiver derimod ikke selv lejer af boligen, skal der foretages en konkret vurdering af boligens udlejningsværdi for at finde markedslejen. Det kan for eksempel gøres ved at se på lejen for lignende boliger i området.

De særlige regler for hovedaktionærer og direktører ændres ikke.

Udsendt september 2012