Det skal kunne betale sig at spare op til pension

Næsten en halv million danskere taber på at spare op til pension, viser ny analyse foretaget af Danica Pension for Politiken. Pensionsopsparingen er blevet en dårlig forretning for flere, fordi systemet er indrettet sådan, at jo mere man selv har sparet op, desto mindre får man fra det offentlige. Systemet sikrer dermed mod fattige pensionister, men svækker samtidig tilskyndelsen til at spare op selv.

Ny pensionskommission skal gøre opsparing mere attraktivt

PwC hilser derfor regeringens nye pensionskommission velkommen, der er nedsat for at rydde op i junglen af indviklede regler, så det bliver mere attraktivt for alle at spare op til alderdommen. Målet er ikke at sætte pensionssystemets troværdighed og stabilitet over styr, men opgaven for kommissionen kommer til at bestå i at:

  • Analysere indkomstfordelingen og dækningsgrader på tværs af aldersgrupper, køn og udbetalingsforløb
  • Analysere om pensionssystemet er robust og sikre gode incitamenter for privat opsparing
  • Udarbejde anbefalinger til konkrete regelændringer, i det omfang der identificeres uhensigtsmæssigheder.

Kommission i aktiv dialog med aktører og organisationer

Kommissionen har et vigtigt arbejde foran sig, inden den i efteråret 2016 skal være klar med redegørelser, analyser og anbefalinger. I processen vil kommissionens uvildige eksperter indhente synspunkter og diskutere problemstillinger med centrale aktører og organisationer, hvor PwC's pensionseksperter håber at kunne bidrage aktivt i dialogen.

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.