Publikationer

CXO Magasinet vol. 5 sætter fokus på konkurrencekraft og produktivitet

27 nov 2015

Denne udgave af CXO Magasinet dedikerer vi til at stille skarpt på produktivitet og konkurrencekraft både i virksomhederne og i hele Danmark.

HR-direktører bør fokusere mere på udvikling og fastholdelse af talenter

18 nov 2015

HR-direktørerne bruger mere tid og flere ressourcer på at tiltrække talenter via fx employer branding-kampagner, end de gør på at udvikle og holde på talenterne. Det viser en ny undersøgelse fra PwC. Risikoen for, at talenterne hurtigt forlader virksomheden igen er derfor stor, og jagten på talent bliver skruen uden ende og unødvendigt dyrt, påpeger PwC.

Lavere solvenskrav til alternative investeringer

09 nov 2015

Europa-Kommissionen offentliggjorde den 1. oktober en delegeret forordning om ændring af standardformlen for investeringer i kvalificerede infrastruktur-aktier, -obligationer og -lån. Reglerne opretter en ny infrastruktur-aktivklasse med betydeligt lavere kapitalkrav for disse investeringer.

Momsvejledning for regulerede uddannelsesinstitutioner

04 nov 2015

PwC’s momsvejledning for regulerede uddannelsesinstitutioner indeholder en beskrivelse af, hvordan de mest almindelige indkøb og salg på uddannelsesinstitutionerne skal håndteres moms- og afgiftsmæssigt.

Jagten på talent og kompetencer er gået ind hos ejerlederne

27 okt 2015

Ejerlederne melder fortsat om behov for nye medarbejdere på trods af deres mere moderate vækstforventninger de kommende 3 år. Det skyldes ikke mindst, at de dygtigste ejerledere udvikler sig i en retning, hvor der er brug for nye typer af medarbejdere og talenter med nye kompetencer. Det viser en analyse af de dygtigste ejerledede virksomheder fra PwC.

Magasinet til dig, der er Ejerleder

26 okt 2015

PwC har lanceret et nyt magasin til dig, der er ejerleder. Det har vi, da vi i endnu højere grad ønsker at bidrage med inspiration, viden og netværk til netop de ejerledede virksomheder, der er så væsentlige for væksten i Danmark.

Bestyrelsesarbejde i Danmark 2016

22 okt 2015

”Bestyrelsesarbejde i Danmark 2016” stiller skarpt på en række aktuelle emner, der kommer til at præge debatten i bestyrelseslokalet i 2016.

Bestyrelser har atter fokus på de langsigtede strategier

22 okt 2015

Virksomheder agerer i et stadigt mere agilt marked, hvor investorernes kortsigtede forventninger til den kvartalvise indtjening præger beslutningerne på direktionsgangen. Derfor sætter bestyrelsen et fornyet fokus på at sikre de langsigtede strategier. Det viser PwC’s 2015 Annual Corporate Directors Survey.

Fald i børsnoteringerne i tredje kvartal

16 okt 2015

Det blev et meget afdæmpet tredje kvartal på børsmarkederne i Europa, viser nye tal fra PwC’s seneste IPO Watch Europe-undersøgelse. Resten af året ser dog lovende ud, da der forventes en del børsnoteringer, som er i pibelinen. Dermed kan niveauet for børsnoteringer i 2015 stadig nå at matche rekordåret 2014, lyder vurderingen fra PwC.

Danske aviser i frit fald

13 okt 2015

I en årrække har de danske aviser haft såvel dalende annonceindtægter som faldende indtægter på abonnementer. Denne nedgang fortsætter for fuld fart de kommende 5 år. Som det eneste land i Vesteuropa har de tyske aviser formået at bremse udviklingen, viser en ny analyse fra PwC.

Afgiftsbesparelser for kraftvarmeværker

09 okt 2015

PwC har på vegne af en række kraftvarme-værker fået medhold i en principiel sag ved Landsskatteretten. Læs her, hvad der har af betydning for værkerne, og få et overblik over andre potentielle afgiftsbesparelser.

Cybercrime Survey 2015

07 okt 2015

Omkring 250 virksomhedsledere, it-chefer og specialister fra danske virksomheder har delt deres aktuelle indtryk af cyberkriminalitet i Danmark. De tager bl.a. stilling til udviklingen i trusselsbilledet og angiver, hvordan eller hvorvidt deres virksomheder arbejder med udfordringen.

Hvor findes væksten i 2050?

23 sep 2015

En global analyse fra PwC, ”The World in 2050”, kigger i krystalkuglen og giver et billede af, hvordan verdenskortet vil forandre sig over de næste årtier, når det handler om økonomisk vækst. Analysen tager udgangspunkt i forventet BNP-udvikling og tager højde for leveomkostninger og inflationsrater i forskellige lande. Analysen omfatter 32 lande, der tilsammen udgør 84% af verdens BNP.

Ny global bestyrelsespublikation sætter fokus på cybermetrics

18 sep 2015

Det kan være en udfordrende opgave for bestyrelsesmedlemmer at føre tilsyn med virksomhedens it-initiativer, særligt i forhold til om cybersikkerheden er tilstrækkelig høj.

Bestyrelsens rolle i forhold til familieejede virksomheders CEO-successionsplanlægning

17 sep 2015

En serie af globale Corporate Governance-rapporter sætter fokus på bestyrelsesarbejdet i familieejede virksomheder. Den seneste rapports omdrejningspunkt er bestyrelsens rolle i forbindelse med virksomhedens CEO-successionsplanlægning.