MiFID II

Har du styr på det – forventede – regelsæt i MiFID II (forslag til revision af “Markets in Financial Instruments Directive”)? Her får du et samlet overblik over MiFID II's målgruppe og bestemmelser.

Formålet med MiFID er at skabe et fælles og skærpet regelsæt for værdipapirhandel og beskyttelse af den enkelte investor på tværs af landegrænserne i EU.

EU forhandler om et forslag til revision af det gældende MiFID-direktiv – et forslag, som EU-Kommissionen fremsatte i 2011.

MiFID II er en af nøglereformerne i EU’s håndtering af den finansielle sektor, og PwC forventer, at direktivet vil være omsat til dansk lovgivning i 2014 med ikrafttrædelse i 2015.

Læs en nærmere gennemgang af direktivets målgruppe og bestemmelser i vedhæftede dokument.

Hvem vedrører MiFID II?

MiFID II får væsentlig indflydelse på en bred målgruppe:

 • Markedsaktørerne (pengeinstitutter, fondsmæglerselskaber og udbydere af dataindberetningstjenester m.fl.)
 • Markedspladserne (børserne m.fl.)
 • Detailkunder (private og mindre samt mellemstore virksomheder), som særligt vil opleve en øget investorbeskyttelse i forhold til gældende MiFID-lovgivning

Implementeringen af MiFID II skønnes af Europa-Kommissionen at medføre omkostninger til omstilling og løbende årlige omkostninger i størrelsesordenen henholdsvis 0,10-0,15% og 0,9-0,12% af de totale omkostninger i den europæiske banksektor.

Hvad omfatter MiFID II?

MiFID II indeholder en række bestemmelser, der vil få betydning på flere områder ved en implementering i dansk lovgivning:

 • Væsentlig styrkelse af investorbeskyttelsen
 • Nye bestemmelser om corporate governance
 • Re-klassifikation af emissionstilladelser som finansielt instrument
 • Nye forpligtelser for børser ved handel med råvarederivater
 • Begrænsning af undtagelsesmuligheder for aktører, der handler med råvarederivater
 • Introduktion af en ny børstype benævnt en organiseret handelsfacilitet (OHF), hvorved alle handelsplatforme omfattes af direktivet
 • Introduktion af en ny type multilateral handelsfacilitet (MHF) som et vækstmarked for små og mellemstore virksomheder
 • Nye bestemmelser om højfrekvent computerbaseret automatisk handel (algoritmestyret handel)
 • Nye bestemmelser til offentliggørelse af rapportering om kvalitet af ordreudførelse og top 5-anvendelse af handelssteder
 • Skærpede bestemmelser om offentliggørelsesordninger og samlede handelspriser
 • Ny regulering af adgangen for investeringsvirksomheder fra tredjelande til det europæiske værdipapirmarked
 • Bestemmelser om en værdipapirhandlers ret til at benytte tilknyttede agenter gøres obligatorisk
 • Øgede sanktionsmuligheder og etablering af en ”whistleblower-ordning”
 • Udvidelse af reglerne om før- og efterhandelsgennemsigtighed for andre finansielle instrumenter end aktier
 • Nye regler for ”systematisk internalisering” (værdipapirhandlere, der uden om en børs handler op mod egenbeholdning)
 • Øgede krav til indberetning over for tilsynsmyndigheder af handelstransaktioner
 • En børspligt for standardiserede OTC-derivater
 • En øget rolle til de nationale tilsynsmyndigheder og til den europæiske værdipapirtilsynsmyndighed (ESMA) ved tilsynet med værdipapirhandel i EU.

Kontakt

Har du spørgsmål til MiFID-direktivet, er du velkommen til at kontakte Claus A. Herschend. Se kontaktinformation øverst til højre. 

 

 

Mød os...

Uanset din virksomheds forretningsmæssige udfordring kan vi hjælpe dig med løsninger inden for revision, skat eller rådgivning.

Vi skal tale om:
Bestil møde
Mange tak

Vi kontakter dig og aftaler nærmere.