Hvor hurtigt kan din virksomhed få godtgjort afgifter efter 1. januar 2014?

Nye regler for angivelse af moms

Fra 1. januar 2014 sker der en ændring af, hvornår mange virksomheder skal angive moms. For mange virksomheder vil det betyde, at antallet af momsangivelser i løbet af året reduceres og kredittiden på momsafregningen bliver forlænget.

Nedenstående skema giver en oversigt over de nye regler:

  Omsætning -
nuværende grænser
Omsætning -
nye grænser
Betalingsfrist -
nuværende
Betalingsfrist -
ny
Ændringen træder i kraft
Halvår 0 - 1 mio. kr. 0 - 5 mio. kr. 60 dage 60 dage 1. januar 2014
Kvartal 1 - 15 mio. kr. 5 - 50 mio. kr. 40 dage 60 dage 1. januar 2014
Måned over 15. mio. kr. over 50 mio. kr. 25 dage 25 dage 1. januar 2014

Hvilken betydning har det for godtgørelse af energiafgifter?

Virksomheder får godtgjort energiafgifter via momsangivelsen. Ændringerne for, hvornår momsen skal angives, medfører derfor også, at der går længere tid, før virksomhederne kan få godtgjort energiafgifter.

For virksomheder med et stort energiforbrug, som i dag har en omsætningen mellem 15-50 mio. kr., vil dette være en likviditetsmæssig ulempe. Dette skyldes, at virksomhederne fra 1. januar 2014 skal vente med at få godtgjort energiafgifter til 60 dage efter hvert kvartal i stedet for 25 dage efter hver måned som nu.

Ligeledes vil mindre virksomheder med en omsætning fra 1-15 mio. kr. opleve denne likviditetsmæssige ulempe, da de fremadrettet skal afregne moms halvårligt.

Kan din virksomhed opnå en øget likviditet?

Virksomheder, hvis årlige godtgørelse af energiafgifter udgør minimum 30.000 kr., kan anmode SKAT om tilladelse til fremskyndet tilbagebetaling af denne godtgørelse. Fremskyndet tilbagebetaling medfører, at virksomheder kan få godtgjort energiafgifter hver måned, så længe godtgørelsen overstiger 5.000 kr.

For de fleste virksomheder, vil dette ofte være en likviditetsmæssig fordel, da de vil kunne ”få penge på kontoen” tidligere, end ved den almindelige godtgørelse på momsangivelsen, efter de nye regler.

Den likviditetsmæssige fordel ved fremskyndet tilbagebetaling - eksempel

Dette er et eksempel, der viser den ekstra kredittid, som en virksomhed kan opnå ved at anvende fremskyndet tilbagebetaling. Den kredittid, der er nævnt til sidst i figuren, er den ekstra tid virksomheden vil have pengene (godtgørelsen af energiafgifter) på sin konto, i forhold til først at få godtgjort energiafgifter for forbrug faktureret i 1. kvartal den 1. juni.

Hvor hurtigt kan din virksomhed få godtgjort afgifter efter 1. januar 2014?

I eksemplet ovenfor er det antaget, at virksomheden skal bruge to dage fra modtagelsen af fakturaen – på f.eks. elektricitet – til, at anmodningen sendes til SKAT via TastSelv. I eksemplet er der ikke taget højde for, hvis virksomheden angiver moms før fristen.

Kontakt en af vores eksperter

Vil du høre mere omkring din virksomheds mulighed for fremskyndet tilbagebetaling, er du meget velkommen til at kontakte en af vores eksperter. Du finder kontaktinformationerne øverst til højre.

Udsendt september 2013