Få godtgjort afgiften af de sodavand, som din virksomhed har på lager den 1. januar 2014

Har din virksomhed sodavand på lager?

Afgiften på sodavand er ophævet fra den 1. januar 2014. Virksomheder, der har et lager af sodavand, som skal anvendes til videresalg, kan få godtgjort den betalte afgift. Det er dog en betingelse, at der tidligere er betalt afgift af sodavanden.

Anmodningen om godtgørelse skal sendes til SKAT senest 14. januar 2014.

Betingelser for godtgørelse

For at din virksomhed kan få godtgjort afgiften på sodavand, som I har på lager den 1. januar 2014 og som skal anvendes til videresalg, skal følgende betingelser være opfyldt:

  • Din virksomhed skal udarbejde en specificeret lageropgørelse pr. 1. januar 2014.
  • Din virksomhed skal kende den afgiftssats, der er betalt af sodavanden (da afgiftssatserne er forskellige i 2012 og i første og anden halvdel af 2013).
  • Din virksomhed skal oplyse leverandørens navn, adresse og CVR- eller SE-nummer.
  • Din virksomhed skal kunne dokumentere, at der er betalt afgift af de sodavand, der er på lager, da SKAT kan kræve denne dokumentation.
  • Godtgørelsen skal være over 500 kr.
  • Din virksomhed skal anmode SKAT om godtgørelse af afgiften senest den 14. januar 2014 via en speciel blanket udarbejdet af SKAT.

Kontakt en af vores eksperter, hvis du ønsker assistance eller vejledning

Har du behov for assistance eller vejledning i forbindelse med din virksomheds godtgørelse af afgiften af de sodavand, som I har på lager den 1. januar 2014, er du velkommen til at kontakte en af vores eksperter. Du finder kontaktinformationerne øverst til højre.

Udsendt januar 2014