Højere sikkerhedsstillelse for afgift af mineralolie fra 1. januar 2014

Størrelsen på sikkerhedsstillelsen

Fra 1. januar 2014 skal virksomheder, der er registreret for afgift af olieprodukter stille sikkerhed for betaling af afgiften med minimum 50.000 kr. Dette er en stigning på 40.000 kr.

Hvad betyder det for jeres virksomhed?

Er din virksomhed registreret for afgift af mineralolieprodukter, og har I stillet en sikkerhed for jeres afgiftsbetalinger på minimum 10.000 kr., vil I i løbet af 2013 modtage et brev fra SKAT med krav om at forhøje jeres sikkerhedsstillelse for betaling af afgiften til minimum 50.000 kr.

Vi har erfaret, at SKAT er begyndt at sende breve til de virksomheder, som skal stille sikkerhed med et større beløb fra 1. januar 2014.

Smøreolieprodukter o.l.

Virksomheder, der kun er registreret for afgift af smøreolieprodukter, skal dog fortsat stille sikkerhed med minimum 10.000 kr. Hvis din virksomhed er registreret for både afgift af olieprodukter og afgift af smøreolieprodukter o.l., udgør sikkerhedsstillelsen totalt set minimum 50.000 kr.

Kontakt en af vores specialister

Giver de nye regler anledning til spørgsmål, eller ønsker I en sparringspartner i forhold til jeres håndtering af afgifter, så kontakt én af vores specialister i afgiftsgruppen.

Udsendt december 2013