Indberetning og erklæring om markedsførte elektriske produkter

Importører og producenter

Virksomheder, der producerer eller importerer elektriske og elektroniske produkter og markedsfører produkterne på det danske marked, er forpligtede til at tilbagetage og bortskaffe produkterne.

Det har afsæt i et EU-direktiv – WEEE-direktivet. WEEE er en forkortelse for ”Waste Electrical and Electronic Equipment” og anvendes i hele EU som en fælles betegnelse for affald af elektriske og elektroniske produkter (elskrot). WEEE-direktivet fastsætter fælles EU-regler om håndtering af elskrot. Reglerne er begrundet i miljøhensyn og har til formål at begrænse mængden af elskrot, som skal bortskaffes.

Ud over ansvaret for håndtering af udtjente produkter medfører producentansvaret også en række andre forpligtelser, bl.a. om mærkning af produkter samt andre registrerings- og indberetningsforpligtelser.

Bl.a. skal der årligt – og senest den 31. marts – indberettes forrige års markedsførte mængder af elektriske produkter til private husholdninger. Indberetningen skal ske elektronisk via DPA-Systems hjemmeside og være attesteret af en revisor.

Erklæring

For de markedsførte mængder, beregnet til brug i private husholdninger (slutbrugerhusholdning'), skal de indberettede tal ledsages af en revisorerklæring til DPA-System.

Tidsfristen for aflevering af revisorerklæring er 31. maj, medmindre virksomheden har forskudt regnskabsår.

Ved en omsætning på max. 1 mio. DKK for produkter omfattet af ordningen skal indberetningen blot ledsages af en ledelseserklæring eller eventuelt et årsregnskab og altså ikke revisorpåtegnes.

Ledelseserklæringen skal ligeledes udfyldes elektronisk via DPA-Systems hjemmeside.

Producentens/importørens eget ansvar

Det er producentens eller importørens ansvar at sørge for, at tallene attesteres af revisor eller eventuelt ledsages af en ledelseserklæring.

Hvordan kan vi hjælpe?

  • Rådgivning om, hvilke produkttyper der er omfattede af ordningen
  • Assistance med opfyldelse af registrerings- og indberetningsforpligtelserne
  • Assistance med overdragelse af producentansvar til køber ved erhvervssalg – B to B
  • Tilrettelæggelse og effektivisering af registrerings- og indberetningsprocedurer
  • Lovmæssig erklæring om markedsførte mængder til husholdninger.

Læs mere om afgifter på Elektriske produkter (WEEE)

April 2014