Anvender din virksomhed komfortkøling i sommermånederne? Sidste chance for at få godtgjort afgifter helt tilbage til 1. januar 2010

Hvordan opnår din virksomhed besparelsen?

Anvender din virksomhed elektricitet til komfortkøling i maksimalt 4 kalendermåneder om året, kan I nøjes med at ”betale” 10 kr. pr. m2 i de lokaler, hvor der foretages komfortkøling i månederne maj, juni, juli og august. Det er uden betydning, om det rent faktisk er i maj, juni, juli og august, at din virksomhed foretager komfortkølingen, ligesom det ikke er en betingelse, at der foretages komfortkøling i 4 sammenhængende kalendermåneder.

Tidligere har din virksomhed skulle ”betale” 10 kr. pr. m2 i 12 måneder. Der er således tale om en besparelse på 10 kr. pr. m2 i 8 måneder. En besparelse som din virksomhed kan opnå tilbage til 1. januar 2010, hvis I skynder jer.

Mulighed for at foretage en regulering tilbage til den 1. januar 2010 – frist den 30. juni 2013

Opfylder din virksomhed nedenstående betingelser, kan I foretage en regulering af din virksomheds godtgørelse af elafgift tilbage til 1. januar 2010. Reguleringen kan ske på din virksomheds momsangivelse.

Din virksomhed skal dog være opmærksom på, at en regulering tilbage til 1. januar 2010 skal foretages senest 30. juni 2013.

Betingelser for regulering

For at din virksomhed kan foretage en regulering tilbage til 1. januar 2010, skal følgende betingelser være opfyldt:

  1. Din virksomhed anvender ikke elektricitet til både komfortkøling og rumvarme i samme lokale, medmindre forbruget til rumvarme er målt, eller der anvendes en anden standardsats for elforbruget til rumvarme.
  2. Din virksomhed kan dokumentere, at der kun er anvendt elektricitet til komfortkøling i maksimalt 4 kalendermåneder om året i 2010, 2011 og 2012.

SKAT har oplyst, at de ikke ønsker tilsendt dokumentation for, at virksomheder kun har anvendt elektricitet til komfortkøling i 4 kalendermåneder om året i perioden 1. januar 2010 - 31. december 2012. Ved et eventuelt kontrolbesøg fra SKAT skal din virksomhed dog kunne dokumentere, at der kun er anvendt elektricitet til komfortkøling i 4 kalendermåneder om året i denne periode. SKAT har ikke klarlagt, hvordan dette skal dokumenteres.

Har du behov for assistance eller vejledning i forbindelse med en regulering tilbage til 1. januar 2010, er du velkommen til at kontakte en af vores eksperter. Du finder kontaktinformationen øverst til venstre.

Juni 2013