Lempelser på afgiftsområdet med virkning fra 1. januar 2014 er vedtaget

Længere momskredittider for små virksomheder

Små virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. har fået længere momskredittider fra 1. januar 2014.

Som nedenstående skema illustrerer, skal mindre virksomheder med en momspligtig omsætning mellem 1 og 5 mio. kr. fremadrettet angive moms halvårligt i stedet for kvartalsvis.Da virksomhederne får godtgjort energiafgifter via deres momsangivelse, medfører ændringen for, hvornår momsen skal angives, at der går længere tid, før virksomhederne kan få godtgjort disse. Det betyder, at det for disse virksomheder kan blive fordelagtigt at blive registreret for fremskyndet tilbagebetaling af afgifter.

Afskaffelse af den vægtbaserede emballageafgift

Den vægtbaserede emballageafgift, som tidligere var pålagt emballage til f.eks. spiseolier, æblemost, smøreolie, maling, rengøringsmidler, parfume og kosmetik, er afskaffet med virkning fra 1. januar 2014.

Virksomheder, der var registrerede for den vægtbaserede emballageafgift, skal derfor ikke betale afgift af varer, som de har importeret eller solgt fra den 1. januar 2014. Virksomheder, der har en lagerbeholdning af beskattede varer den 1. januar 2014, kan ikke få godtgjort emballageafgiften af disse varer.

Dog kan virksomheder, der har eksporteret beskattede varer fra Danmark i perioden 1. januar 2014 - 31. januar 2014, anmode SKAT om at få godtgjort emballageafgiften af de eksporterede varer. Ansøgningen om godtgørelse af emballageafgift af eksporterede varer skal være modtaget hos SKAT senest den 1. april 2014.

Vær opmærksom på, at din virksomhed skal kunne dokumentere, at der er betalt afgift af de eksporterede varer, og at varerne er leveret til udlandet, da SKAT kan kræve denne dokumentation.

Godtgørelse af energiafgift på brændsler lempes

Virksomheder, der anvender brændsler til andet end rumvarme, opvarmning af vand eller komfortkøling, kan fra 1. januar 2014 få godtgjort hele energiafgiften på brændsler med undtagelse af EU’s minimumsafgift.

Den andel, som virksomheder ikke kan få godtgjort af energiafgiften på brændsler, skal som udgangspunkt opgøres på baggrund af energiindholdet i brændslet. Da energiindholdet imidlertid ikke altid er tilgængeligt, f.eks. hvis det ikke fremgår af fakturaen, og da det endvidere kan være administrativt svært at opgøre godtgørelsen af brændsler på baggrund af energiindholdet, kan godtgørelsen af energiafgiften på brændsler beregnes ved at nedsætte den godtgjorte energiafgift med 6,27 % i 2014.

Procentsatsen, som virksomheder skal nedsætte sin godtgørelse af energiafgift af brændsler med, bliver reguleret årligt.

Kontakt PwC

Har du spørgsmål til, hvordan ovenstående afgiftslempelser påvirker din virksomhed, er du meget velkommen til at kontakte os.

Udsendt februar 2014