Bruger din virksomhed meget vand? Så er det muligt at opnå en besparelse fra 2014!

Fra 1. januar 2014 bliver der indført en trappemodel for betaling af den variable del af vandafledningsbidraget. Dette medfører, at jo større dit vandforbrug er – jo mindre bliver din pris for behandling af spildevand. Det kræver dog, at din virksomhed har et årligt vandforbrug på over 500 m3 og tilmelder sig trappemodellen senest den 15. oktober 2013.

Ny trappemodel fra 1. januar 2014

Fra den 1. januar 2014 er der godt nyt for virksomheder, der har et stort vandforbrug. De kan nemlig tilmelde sig en ny trappemodel. Trappemodellen medfører, at den variable del af vandafledningsbidraget, som alle virksomheder betaler, bliver reduceret i ”trapper” alt afhængig af, hvor stort et vandforbrug man har.
Vær opmærksom på, at der ikke er tale om en godtgørelsesordning, men en ny betalingsmodel.

Kan din virksomhed få glæde af trappemodellen?

Har din virksomhed et vandforbrug på over 500 m3 om året pr. ejendom, kan din virksomhed få glæde af den nye trappemodel. Det er dog en betingelse, at virksomheden sælger varer eller tjenesteydelser mod vederlag fra ejendommen.

Hvad er besparelsen?

Trappemodellen medfører, at der indføres tre forskellige takster, der medfører, at den variable del af vandafledningsbidraget falder i takt med virksomhedens vandforbrug. Nedenfor er trappemodellen, som den ser ud i 2014, illustreret:

Takst Årligt vandforbrug Nedsættelse af takst 1 i % (2014)
1 Op til 500 m3  
2 500 m3 til og med 20.000 m3 4 %
3 Over 20.000 m3 12 %

Antages det, at virksomheden har et vandforbrug i 2014 på 40.000 m3, og vandafledningsbidraget (takst 1) udgør 32,38 kr. inkl. moms, giver trappemodellen en årlig besparelse på 102.968 kr. inkl. moms i 2014.

Trappemodellen bliver gradvist indfaset i perioden 2014-2017. Det betyder, at besparelsen bliver større og større for hvert år.

Husk at tilmelde din virksomhed senest den 15. oktober 2013

Husk at din virksomhed selv skal tilmelde sin ejendom til trappemodellen, og at tilmeldingen skal ske for hver ejendom for sig.

Vær opmærksom på, at din virksomhed ikke kan tilmelde sig trappeordningen, hvis din virksomhed lejer ejendommen. Dette skyldes, at det altid vil være den, der ejer ejendommen, der skal tilmelde ejendommen til trappemodellen.

Vær desuden opmærksom på, at fristen for at tilmelde sig den nye trappemodel er den 15. oktober 2013 for, at trappemodellen får virkning fra 1. januar 2014. Du kan tilmelde din virksomheds ejendom på følgende link: www.trappetilmelding.dk.

Bemærk, at der gælder særlige forhold for spildevandsselskaber.

Kontakt PwC

Hvis du har spørgsmål til den nye trappemodel eller afgifter i øvrigt, er du meget velkommen til at kontakte os.